english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Výzva k podávání přihlášek do programu Artist-in-Residence 2023 v Q21/MuseumsQuartier ve Vídni

Přihlášky přijímáme do 18. září 2022

Program Artist-in-Residence v Q21/MuseumsQuartier ve Vídni je součástí vzdělávacího programu Nadace ERSTE a její dlouhodobé snahy o podporu současného umění a zlepšení pozice jeho tvůrců, zejména v regionu střední, východní a jihovýchodní Evropy. Rezidenční program je realizován společně s dlouhodobými partnery Nadace ERSTE, tj. tranzit.org, Igor Zabel Association for Culture and Theory a Kontakt Collection. Kontakt Collection spolupracuje se záhřebskou nezávislou studijní akademií WHW Akademija, založenou kurátorským kolektivem What, How and for Whom.

Rezidenční pobyty jsou určeny pro umělce, kurátory a teoretiky z Chorvatska, České republiky, Maďarska, Rumunska, Slovenské republiky a Slovinska, aby se mohli věnovat výzkumu v oblasti kritického současného vizuálního umění. Vzhledem k naléhavosti situace bychom rádi vyjádřili solidaritu s Ukrajinou a lidmi, kteří v této zemi snášejí útrapy války anebo jsou před ní na útěku. Proto otevíráme Artist-in-Residence Program v Q21/MQ ve Vídni ukrajinským umělcům a věnujeme jim první polovinu roku 2023: Tři dvouměsíční rezidenční místa jsou určena umělcům z Ukrajiny. Zbývajících šest měsíců bude rozděleno na jednoměsíční pobyty pro účastníky ze střední a východní Evropy.

Výzkumný charakter rezidence by měl umožnit odpočinout si od náročných situací, od každodenního produkčního tlaku a získání času soustředit se na konkrétní zájem. Účastníci mají možnost bydlet a pracovat v jednom z ateliérů MuseumsQuartier přímo v centru Vídně. Byty nabízejí obytný i pracovní prostor, ale neposkytují prostor pro rozsáhlá umělecká díla. Během pobytu jsou účastníkům nabízeny různé možnosti setkávání.
Každý rezidenční pobyt poskytuje měsíční stipendium ve výši 1.050 eur (včetně cestovních nákladů).

Nadace ERSTE společně se svými spolupracujícími partnery z tranzit.at, tranzit.cz, tranzit.hu, tranzit.ro, tranzit.sk, ze sdružení Igor Zabel Association for Culture and Theory a Kontakt Collection/WHW Akademija tvoří porotu, která účastníky vybírá.

Všichni, kdo splňují podmínky, se mohou zúčastnit otevřené výzvy – veškeré podrobnosti naleznete níže.

Otevřená výzva:

Přihlášky musejí obsahovat následující dva dokumenty:

1) Vyplněný formulář přihlášky, ve kterém uvedete následující informace:
• Vaše kontaktní údaje;
• motivační dopis s vysvětlením, proč se hlásíte, co od účasti na kurzu očekáváte a proč si myslíte, že jste pro účast způsobilí (max. 5000 znaků);
• stručný informativní životopis (max. 1 strana).
2) Portfolio (max. 10 MB)

Přihlášku si stáhněte zde:

Důležité upozornění:

Přijatí uchazeči jsou povinni využívat rezidenci v celé její délce v následujících stanovených obdobích:

Pro Ukrajinu
nabízíme tři časové úseky v délce dvou měsíců na začátku roku:
#1 leden–únor 2023
#2 březen– duben 2023
#3 květen– červen 2023

pro Maďarsko: červenec 2023
pro Českou republiku: srpen 2023
pro Chorvatsko: září 2023
pro Rumunsko: říjen 2023
pro Slovenskou republiku: listopad 2023
pro Slovinsko: prosinec 2023

• Uchazeči, kteří již tento pobyt v posledních letech získali nebo se v minulosti účastnili jiných vzdělávacích programů podporovaných Nadací ERSTE, jako jsou stipendia pro kurátory a umělce na Letní akademii v Salcburku nebo WHW Akademija Zagreb, nebudou upřednostněni.

• Po ukončení rezidenčního pobytu jsou účastníci povinni odevzdat písemnou zprávu.

• Je třeba vyplnit správný formulář přihlášky (odkaz ke stažení viz výše), jiné formáty přihlášek nelze akceptovat. Všechny dokumenty je třeba zaslat ve formátu PDF.

Přihlášky jsou přijímány pouze v angličtině a e-mailem do 18. 9. 2022.

Přihlášky s předmětem „Q21/MQ AiR 2023“ zasílejte na adresu: office@tranzit.org.

Vybraní účastníci budou vyrozuměni nejpozději do konce října 2022.


V případě dalších dotazů se prosím obraťte na Larissu Agel / tranzit.at: agel@tranzit.org.

Foto: (c) Q21External Links
www.erstestiftung.org
www.tranzit.org
www.igorzabel.org/en
www.kontakt-collection.org/
www.akademija.whw.hr
www.mqw.at

 

Licence Creative Commons