english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Artist-in-Residence Programme Q21/MuseumsQuartier – výzva k účasti 2021

Artists-in-Residence program ERSTE Foundation, tranzit, Igor Zabel Association a Kontakt Collection

Program uměleckých rezidencí Artists-in-Residence v Q21/MuseumsQuartier ve Vídni je součástí dlouhodobé snahy Nadace ERSTE podporovat současné umění a posilovat situaci jeho tvůrců, zejména v regionu střední, východní a jihovýchodní Evropy. Program rezidencí je realizován společně s tranzit, Igor Zabel Association (IZA) a Kontakt Collection. Kontakt Collection bude spolupracovat s WHW Akademija v Záhřebu.

Rezidence jsou určeny umělcům, kurátorům a teoretikům z České republiky, Maďarska, Rumunska, Slovenské republiky, Slovinska a Chorvatska, kteří pracují v oblasti současného umění a provádějí výzkum ve této oblasti. Výzkumný charakter rezidence by měl umožnit odpočinout si od každodenního tlaku a najít čas soustředit se na konkrétní aktivitu. Účastníci dostanou příležitost žít a pracovat po dobu dvou měsíců v jednom ze studií MuseumsQuartier přímo v centru Vídně. Apartmány nabízejí jak obývací, tak pracovní prostor, ale neposkytují prostor pro rozsáhlá umělecká díla.

Během pobytu jsou účastníkům nabízeny různé možnosti setkání. Pro každou rezidenci je poskytnuto stipendium ve výši 1 050, - EUR.

Na veřejnou výzvu jsou zváni umělci, kurátoři nebo teoretici z Chorvatska, České republiky, Maďarska, Rumunska, Slovenska a Slovinska ‒ podrobnosti viz níže.

Porota pro výběr účastníků je tvořena Nadací ERSTE společně se svými dlouhodobými partnery z projektů tranzit.cz, tranzit.hu, tranzit.ro, tranzit.sk, Igor Zabel Association a Kontakt Collective.

VÝZVA K ÚČASTI 2021
Artist-in-Residence program | Q21/MuseumsQuartier ve Vídni
Délka pobytu: 2 měsíce


Žádosti musí obsahovat následující dva dokumenty:
1) Vyplněný digitální formulář obsahující následující informace:
• Vaše kontaktní údaje (jméno, adresa, e-mail, telefon, web)
• Motivační dopis vysvětlující, proč žádáte, co od residence očekáváte a na co byste se v rámci pobytu chtěli zaměřit (max. 5000 znaků)
• Stručné informativní CV (max. jedna strana)
2) Portfolio (max. 10 MB)

Formulář žádosti prosím stáhněte zde

Upozornění:
Žadatelé by měli být připraveni využít rezidenci v její plné délce:

pro Slovenskou republiku: květen – červen 2021
pro Slovinsko: červenec – srpen 2021
pro Českou republiku: září – říjen 2021
pro Maďarsko: říjen – listopad 2021
pro Chorvatsko: říjen – listopad 2021
pro Rumunsko: listopad - prosinec 2021

• Z každé země bude vybrán jeden účastník.

• Uchazečům, kteří se již zúčastnil této rezidence v posledních letech nebo se již dříve účastnili našich stipendií pro kurátory a umělce na Salcburské letní akademii, nebude dána přednost.

• Úspěšní žadatelé musí po skončení pobytu odevzdat písemnou zprávu.

• Je nutné použít správný formulář žádosti (vit odkaz ke stažení výše), jiné způsovy přihlášení nebudou akceptovány.
Všechny dokumenty musí být poslány ve formátu PDF.

Přihlášky jsou přijímány e-mailem pouze v angličtině do: 6. 12. 2020.

Přihlášku s předmětem „Q21/MQ AiR 2021“ zašlete na adresu: office.at@tranzit.org

Vybraní účastníci budou informováni nejpozději do 31. 1. 2021.

V případě dalších otázek se obraťte na Michaelu Geboltsberger / tranzit.at na adrese geboltsberger@tranzit.orgExternal Links
www.erstestiftung.org
www.tranzit.org
www.igorzabel.org
www.kontakt-collection.org
www.akademija.whw.hr
www.mqw.at

 

Licence Creative Commons