english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Artists in Residence - MQ Air 2020 - výzva k přihlášení

Artists-in-Residence program ERSTE Foundation, tranzit, Igor Zabel Association a Kontakt. Art Collection. /

Program uměleckých rezidencí Artists-in-Residence v MuseumsQuartier ve Vídni (MQ AiR) je součástí dlouhodobé snahy Nadace ERSTE podporovat současné umění a posilovat situaci jeho tvůrců, zejména v regionu střední, východní a jihovýchodní Evropy. Program MQ AIR je realizován společně s tranzit, Igor Zabel Association (IZA) a Kontakt Collection. Kontakt Collection bude spolupracovat s WHW Akademií v Záhřebu.

Rezidence jsou určeny umělcům, kurátorům a teoretikům z České republiky, Maďarska, Rumunska, Slovenské republiky, Slovinska a Chorvatska, kteří pracují v oblasti současného umění a provádějí výzkum ve této oblasti. Výzkumný charakter rezidence by měl umožnit odpočinout si od každodenního tlaku a najít čas soustředit se na konkrétní aktivitu. Účastníci dostanou příležitost žít a pracovat po dobu dvou měsíců v jednom ze studií MuseumsQuartier přímo v centru Vídně. Apartmány nabízejí jak obývací, tak pracovní prostor, ale neposkytují prostor pro rozsáhlá umělecká díla.

Během pobytu jsou účastníkům nabízeny různé možnosti setkání. Pro každou rezidenci je poskytnuto stipendium ve výši 1 050, - EUR.

Na veřejnou výzvu jsou zváni umělci, kurátoři nebo teoretici z České republiky, Maďarska, Rumunska, Slovenska a Slovinska ‒ podrobnosti viz níže.

Účastníci z Chorvatska budou vybráni na základě uzavřené výzvy ve spolupráci s WHW Akademija/ Záhřeb.

Porota pro výběr účastníků je tvořena Nadací ERSTE společně se svými dlouhodobými partnery z projektů tranzit.cz, tranzit.hu, tranzit.ro, tranzit.sk, Igor Zabel Association a Kontakt Collective.

OTEVŘENÁ VÝZVA 2020
Artist in Residence ‒ MuseumsQuartier ve Vídni 2020
Délka pobytu: 2 měsíce


Žádosti musí obsahovat následující dva dokumenty:
1) Vyplněný digitální formulář obsahující následující informace:
• Vaše kontaktní údaje (jméno, adresa, e-mail, telefon, web)
• Motivační dopis vysvětlující, proč žádáte, co od residence očekáváte a na co byste se v rámci pobytu chtěli zaměřit (max. 5000 znaků)
• Stručné informativní CV (max. jedna strana)
2) Portfolio (max. 10 MB)

Formulář žádosti prosím stáhněte:
zde

Důležité informace:
    • Oba dokumenty zašlete prosím ve formátu PDF. Jiné formáty nelze přijmout.

    •Žadatelé by měli být připraveni využít rezidenci v její plné délce:
pro Slovenskou republiku: leden - únor 2020
pro Slovinsko: březen - duben 2020
pro Rumunsko: květen - červen 2020
pro Chorvatsko WHW Akademija: červenec - srpen 2020
pro Maďarsko: září - říjen 2020
pro Českou republiku: listopad - prosinec 2020

    • Z každé země bude vybrán jeden účastník.

    • Uchazečům, kteří se již zúčastnil této rezidence v posledních letech nebo se již dříve účastnili našich stipendií pro kurátory a umělce na Salcburské letní akademii, nebude dána přednost.

    • Úspěšní žadatelé musí po skončení pobytu odevzdat písemnou zprávu.

Přihlášky jsou přijímány e-mailem pouze v angličtině do: 22.9.2019.

Přihlášku s předmětem „MQ AiR 2020“ zašlete na adresu: office@tranzit.org

Vybraní účastníci budou informováni nejpozději do 31.10.2019.

V případě dalších otázek se obraťte na Michaela Geboltsberger/tranzit.at:geboltsberger@tranzit.org

www.tranzit.org
www.erstestiftung.org
www.mqw.at

Fotografie: (c) Eva Ellersdorfer-Meissnerová, studio pro umělce v rezidenciExternal Links
www.tranzit.org
www.erstestiftung.org
www.mqw.at

 

Licence Creative Commons