english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Salzburg Summer Academy of Fine Arts, 2019

open call

VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ na rok 2019 otevřená do 17. března 2019

ERSTE Foundation nabízí pět stipendií pro mladé umělce a pět stipendií pro začínající kurátory/kurátorky z České republiky, Maďarska, Rumunska a Slovenské republiky určená k účasti kurzu dle jejich vlastní volby konaného v rámci International Summer Academy of Fine Arts v Salzburku v roce 2019.

Každoročně se na Salzburské letní akademii výtvarných umění (Salzburg Summer Academy of Fine Arts) sejde více než 300 studentů z 50 zemí celého světa a pracují zde v přibližně 20 třídách. Známí umělci, kurátoři a kritici z celého světa nabízejí kurzy zaměřené na aktuální otázky umělecké tvorby, kurátorské praxe a psaní o umění. Účastníci si mohou vybrat z různých kurzů, které se konají v letní akademii v Salzburgu od 22. července do 31. srpna 2019.

Více informací o kurzech pro umělce naleznete na:
https://www.summeracademy.at/en/courses/

Spolu s dlouhodobými projektovými partnery z tranzit.cz, tranzit.hu, tranzit.ro, tranzit.sk a Igor Zabel Associastion, ERSTE Foundation nabízí toto stipendium a tvoří také porotu pro výběr účastníků.

Stipendium pro kurátory a umělce na Salzburg Summer Academy
- je určeno umělcům a kurátorům stojícím na počátku kariéry
- je zaměřeno na kandidáty z České republiky, Maďarska, Rumunska a Slovenské republiky a Slovinska
- pokrývá ubytování, stravu, cestovní náklady a účastnický poplatek kurzu

Informace o možnostech ubytování získáte na adrese:
https://www.summeracademy.at/en/studies/accomodation/

Žádosti musejí obsahovat následující dokumenty:
- Vyplněný digitální formulář žádosti obsahující:
o kontaktní údaje: jméno, adresa, e-mail, telefon, webové stránky
o motivační dopis (max. 5000 znaků)
o stručné informativní CV (max. jedna strana)
- Portfolio (max. 10MB)

Formulář ke stažení zde

Mějte na paměti

Stažený a vyplněný digitální formulář žádosti je vyžadován, jiné formy žádostí nebudou akceptovány.

Přihlášky se přijímají výhradně e-mailem v anglickém jazyce, formátu PDF a to do 17. března 2019

Své přihlášky zasílejte na emailovou adresu: office@tranzit.org

Žadatelé, kteří již v posledních letech obdrželi toto stipendium nebo se již dříve účastnili programu Artist-in-Residence ve společnosti MuseumsQuartier Vienna, nebudou mít přednost.

Vaše další dotazy zodpoví paní Michaela Geboltsberger/tranzit.at: geboltsberger@tranzit.org

Photo: Open Day / Class of Tex Rubinowitz,
© Mira TurbaExternal Links
www.summeracademy.at/
www.erstestiftung.org/
www.tranzit.org/
www.igorzabel.org/en

 

Licence Creative Commons