english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Artist in Residence - MQ Air 2018

tranzit a ERSTE Foundation - rezidenční pobyt MQ Air 2018

tranzit je síť pěti nezávislých neziskových organizací působících v Rakousku, České republice, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku. Od roku 2002 rozvíjí umělecké a kulturní aktivity s kritickým přístupem a podněcuje diskusní výměny mezi místní a internacionální kulturou.

Jejich součástí je i program uměleckých rezidencí Artists-in-Residence ve vídeňském quartier21/MuseumsQuartier. Nabízí umělcům z ČR, Maďarska, Rumunska a Slovenska možnost využívat rezidenční obytný ateliér, a po dobu jednoho až dvou měsíců žít a tvořit ve Vídni. Nadace ERSTE Foundation je hlavním partnerem sítě tranzit a podporuje rovněž program Artists-in-Residence. Porota, jež vybírá umělce do tohoto programu, je tvořena zástupci sítě tranzit a ERSTE Foundation.

Rezidenční pobyty jsou určeny pro umělce, kurátory a teoretiky činné v oblasti současného umění.

Rezidenční pobyt zahrnuje:
• měsíční stipendium ve výši 1050 EUR
• ateliérový prostor umožňující bydlení i práci nacházející se ve vídeňském MuseumsQuartier

Žádosti musí obsahovat následující dokumenty:
1) Vyplněný digitální formulář obsahující následující informace:

• Vaše kontaktní údaje (jméno, adresa, e-mail, telefon, web)
• Motivační dopis vysvětlující, proč žádáte, co od residence očekáváte a na co byste se v rámci pobytu chtěli zaměřit (max. 5000 znaků)
• Stručné informativní CV (max. jedna strana)
2) Portfolio (max. 10 MB)

Formulář žádosti prosím stáhnětezde

Oba dokumenty zašlete prosím ve formátu PDF. Jiné formáty nelze přijmout. Neposílejte více dokumentů než tyto dva požadované.

Žadatelé by měli být připraveni využít rezidenci v její plné délce. Úspěšní žadatelé musí po skončení pobytu odevzdat písemnou zprávu.

Přihlášky se přijímají výhradně v angličtině prostřednictvím e-mailu, a to do: 28. ledna 2018.

Vybraní účastníci budou informováni do konce února 2018.
Do předmětu mailu uveďte prosím „MQ AiR 2018“ a zašlete jej na kontaktní email:

pro Českou republiku (červenec - srpen 2018):
j.horejsi@tranzit.org

pro Slovensko (květen–červen 2018)
office.sk@tranzit.org

pro Maďarsko (říjen – listopad 2018):
applications@tranzitinfo.hu

pro Rumunsko (září–říjen-listopad-prosinec 2018):
office.ro@tranzit.org

Vaše další dotazy zodpoví Michaela Geboltsberger/
tranzit.at: geboltsberger@tranzit.org
www.tranzit.org /www.erstestiftung.org /www.mqw.atExternal Links
ERSTE FOUNDATION
Museumsquartier Wien

Downloads
2018_MQ_APPLICATION_FORM (rtf, 2 kb)


 

Licence Creative Commons