english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Feminist (Art) Institution

Koncept
Feminismus již dnes zdaleka není ničím novým, zvláště pak ne ve světě umění, v němž nejspíše existuje řada institucí, které samy sebe sdefinují jako feministické. Není nicméně jasné, co dělá určitou instituci feministickou. Je to organizace vedená „ženami“, nebo organizace výrazněji horizontálně strukturovaná? Je to místo propagující feministické umění a myšlenky? Jde o instituci se společnými záchody pro různé gendery, která navíc nabízí hlídání dětí v průběhu akcí? Měla by zajistit „bezpečné prostředí“ pro každého?
Jinak řečeno, souvisí feminismus pouze s programem, nebo také s tím, jak organizace sama funguje? Anebo s obojím? Jelikož navíc existuje také řada feministických teorií a ideologií, je velmi důležité rovněž posuzovat to, které feministické myšlenky a zásady se ukazují jako realistické a které jsou naopak slepými uličkami.

V následujících šesti měsících (leden až červen 2017) se program tranzitu pokusí nalézt obecné principy, jimiž by se dala definovat feministická (umělecká) instituce.

Jeho součástí jsou jak uzavřené semináře (registrace na seminář je možná e-mailem: office.cz@tranzit.org ), tak i volně přístupné přednášky teoretiků a historiků feministických organizací, ale také lidí z praxe, kteří sami zkoušejí uplatňovat feministické zásady při vedení institucí. Samotný program bude veden v duchu feministických principů.Seminář
Semináře se zúčastní uzavřená skupina lidí (umělci, kurátoři a kritici z ČR a SR), kteří se budou snažit nalézt definici feministické instituce, jež by pro ně byla prakticky schůdná.

Cílem semináře je formulovat zásady, jichž by se mohli držet a které by zároveň mohly vyvolat další debatu o sexismu v uměleckých institucích v ČR, SR i jinde. Semináře budou zaměřeny na výměnu poznatků a zkušeností.
Jednotlivá setkání budou trvat přibližně 1,5 až 2 hodiny.

tranzit office
Dittrichova 13, Praha

http://feministinstitution.org/

leden - červen 2017


Organizuje tranzit.cz
Kurátorka: Tereza Stejskalová


Seznam hostů/přednášejících:

Denise Beer
(Austria)
Lubica Kobová (Slovakia, Czech Republic)
Xabier Arakistain (Spain)
Ewa Majewska (Poland)
Giovanna Zapperi (Italy)

Related
Ewa Majewska: přednáška a seminář v rámci projektu Feminist (Art) Institution. Křehký odpor jako metoda
Giovanna Zapperi: přednáška a seminář v rámci projektu Feminist (Art) Institution: Za autonomní feministickou instituci: Carla Lonzi a autocoscienza.
Lubica Kobová:Strategie feministického organizování. Seminář nad textem Luisy Muraro Sexuální diference.
Přednáška a seminář s Xabierem Arakistainem v rámci projektu Feminist (Art) Institution
Seminář s Denisou Beer v rámci projektu Feminist (Art) Institution

External Links
http://feministinstitution.org/

 

Licence Creative Commons