česky/
tranzit.org/

tranzit.cz/

THE KYIV INTERNATIONAL – ’68 NOW

Text Information/
Picture Gallery/

The publication conceived together by Visual Culture Research Center in Kyiv and tranzit in Prague is a follow-up of The Kyiv International – ’68 NOW project conducted in May 2018. This collection of texts by contemporary historians, political philosophers and artists explores the political and cultural heritage of the revolt and struggle of 1968, considering the antinomies of this moment for the West and East of Europe fifty years onward. The legacy of May 1968 remains a symbol of liberation and rebellion against entrenched power structures, and a cultural and artistic benchmark for Western Europe. The commemoration of the 50th anniversary of the Prague Spring and Soviet military invasion of Czechoslovakia – most immediate in Eastern Europe – continue to define political and cultural divides across the continent. By overlapping the contrasting dimensions of this event, which is the starting point of contemporaneity, '68 NOW contributes to the development of a united European subjectivity grounded in democratic internationalism.

With the texts by{: Aleida Assmann (Germany), Zbyněk Baladrán, Pavel Barša (Czech Republic), Ivana Bago & Antonia Majača (Croatia), Vasyl Cherepanyn (Ukraine), Experimental Jetset (The Netherlands), Vit Havranek (Czech Republic), Viola Ježková (Czech Republic), Kapitál collective (Slovak Republic), Chantal Mouffe (Belgium), Jacques Rancière (France), Tereza Stejskalová (Czech Republic).

Illustrated by: Alexey Klyuykov (Czech Republic).

Návrat do Remeše
Authors: Didier Eribon
Editors: Vít Havránek
Translated by: Dušan Špitálský
Publisher: tranzit.cz
Distributor: Kosmas.cz
Design: Petr Babák, Lukáš Kijonka (laboratoř)
City: Prague
Year: 2019
Pages: 176
ISBN/ISSN: 978-80-87259-45-0
Price: 0

Special Notes: Kniha je součástí nového hnutí současné francouzské literatury (A. Ernoux, E. Louis), které se nachází na pomezí autobiografického psaní, sociologie a politických věd. Pramení z velmi osobní zkušenosti žen-autorek nebo sexuálně menšinových autorů pocházejících z proletářské, „nižší třídy“, jimž vzdělání otevřelo intelektuální svět ve šťastných letech Mitterrandovy éry. Svět poznání a oblast kultury se z nezastřené třídní perspektivy jeví jako vysoce sociálně segregované a hierarchizované prostředí, které ve skutečnosti zůstává přístupné výhradně středním a vyšším třídám.
Kniha analyzuje příčiny třídní exkluzivity vzdělání, znalostí a kultury. Nabízí solidní úvahu na téma současné nedůvěry v intelektuální elity, ve vládnoucí třídy, protinacionalistické a proevropské politické směřování, které může sloužit i pro vysvětlení nárůstu nacionalismu v bloku bývalé východní Evropy.
Návrat do Remeše bezesporu patří k významným sociologickým a teoreticko-kritickým dílům současnosti.

Didier Eribonje profesorem na fakultě filosofie, společenských a sociálních věd na univerzitě v Amiensu. Vyučoval rovněž na univerzitě v Berkeley (USA). Je autorem řady publikací: za všechny jmenujme alespoň Úvahy o problematice gayů (Fayard, 1999), Morálka příslušníka menšiny (Fayard, 2001), O konzervativní revoluci a jejích dopadech na francouzskou levici (Léo Scheer, 2007) a další. V roce 2008 se stal laureátem Brudner Prize, prestižní ceny, kterou každoročně uděluje univerzita v Yale.

Notes
English edition
Editors: Vasyl Cherepanyn, Vít Havránek & Tereza Stejskalová
Editorial coordination: Věra Janíčková
Design: Uliana Bychenkova, based on a grid by Experimental Jetset
Cover image and emblems: Experimental Jetset
Translation from Czech to English: Ashley Davies
Proofreading: Khrystyna Kuzmych, Ashley Davies, Nicola Guy, Corinne Butta
Illustrations (b/w): 15
Pages: 175
Publisher: the Visual Culture Research Center, tranzit.cz, Archive Books Berlin
Price: 6 € 

Creative Commons License