english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Společná sklizeň, work in progress / Biosémiotické Borneo

výstavy

Společná sklizeň, work in progress

Projekt Společná sklizeň představuje s jistou nadsázkou „umění jakožto zemědělské odvětví“.
Galerijní instalace je jen zlomkem rozsáhlé výzkumné a terénní praxe angažovaných autorů, kteří dlouhodobě pracují s tématy zemědělství, politiky globalizovaného trhu s potravinami, družstevnictví, přístupu k půdě a dalších souvisejících oblastí. Pro jejich práci je charakteristický princip participace a organizování společenských akcí, které konfrontují kulturní a zemědělskou sféru.

Výstava v galerii tranzitdisplay představí solitérně střižené projekce a instalace založené na předchozím výzkumu a na deníkovém principu, které nám umožní vhlédnout do procesu jejich tvorby.Biosémiotické Borneo

Toto audiovizuální dílo zviditelňuje sémiotické utváření světa v přírodě a zkoumá, jak se umělci a terénní biologové vypořádávají se smyslovou a významovou stránkou ekologie pralesů na Borneu za použití nových metod, které popisují celé genetické asambláže coby souvislý text.

Dílo inspirované smyslovou bohatostí lesa se stává formou hudby – geofilozofie zde taví přirozený výběr v hudební kompozici, která pojí koevoluci stromů, ptactva, hmyzu a symbiotických mikroorganismů.

7.10.- 27.11. 2016
vernisáž 6.10. 18:00
tranzitdisplay
Dittrichova 9, Praha


Společná sklizeň, work in progress / Fernando García-Dory, Tamás Kaszás, Asunción Molinos Gordo, Tomáš Uhnák

Biosémiotické Borneo / Ursula Biemann, Nabil Ahmed

Kurátorka: Mariana Serranovápořádáno ve spolupráci s Display, asociací pro výzkum a kolektivní praxi a festivalem FotografExternal Links
tranzitdisplay
Fotograf Festival

 

Licence Creative Commons