english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Jídlo je nosný koncept

Text Information/
Picture Gallery/

azba jídla a umění je odvěká. Pohupuje se na nepravidelné ose mezi zátišími se surovinami pro honosné hostiny, romantizující představou, že umělec musí trpět hladem, aby byl tím pravým umělcem (dojem pro mnohé přetrvávající dodnes), různými záznamy vyprázdnění po dekadentních večírcích, sociální kritikou, ekonomickou kritikou, geopolitickou kritikou a nespočtem dalších prolnutí.

„Jídlo je nosný koncept” volnou formou analyzuje stoleté hledání na cestě od modernismu k dnešku. Představuje v remacích současných umělců nejslavnější díla vztahující se rozličnými způsoby k fenoménu jídla. Zároveň však, pro obecný klid a odstranění nervozity z návštěvy galerie, nabízí bistro lahodných specialit nejrůznějších forem. Výstava v Tranzitdisplay se otevírá široké veřejnosti, vykračuje vstříc dlouho existujícímu trendu a možná i naznačuje, že svoji únavu ze současného umění vyléčí spíše otevřením restaurace, než-lipokračováním výstavního programu.

Výstava je výstupem vítězné dvojice v rámci podpory studentských projektů zaměřených na způsoby prezentace současné umění.

Participující umělci:
Eva Eisler, Ondřej Brody, Milena Dopitová, Mark Ther, Lenka Vítková, Petr Babák, Evžen Šimera, Pavla Sceránková, Radim Labuda, Jiří David, Ivars Gravlejs

Kurátoři: Tereza Jindrová, Jen Kratochvil

Kulinářská spolupráce:
Kuře v podvazkách, Ingredientista, Foodstyling.cz, Koko a další.

vernisáž 20. 9. 14:00, komentované prohlídky s kurátory 20. 9. 14:30 a 17:00

otevírací doba
út — ne 12 — 18h
Dittrichova 9/337, Praha 2, CZ
www.tranzitdisplay.cz

hlavní partner: ERSTE Foundation
podpora: Ministerstvo kultury ČR, Hlavní město Praha, MČ Praha 2 

Licence Creative Commons