english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

CARLA FILIPE: Arquivo Surdo-Mudo / Hluchoněmý archiv, 2011

výstava v tranzitdisplay / projekt Práce/ Work

Text Information/
Picture Gallery/

Punctum a Studium jsou koncepty vytvořené Rolandem Barthesem v knize „La chambre Claire“ (Světlá komora), popisující dva různé možné způsoby, jak vybírat a hodnotit obraz. Studium je objektivní přístup; je v něm obsažen zájem motivovaný uvědoměním. Charakter Punctum je subjektivní; jde o zájem těch, kdo obrázek pořídili. Punctum se vztahuje k detailům, které emocionálně zasahují diváky, přičemž výběr těchto detailů se mezi jednotlivci liší.


Carla Filipe se ve své práci při výběru obrázků ze svého léta tvořeného archivu řídí právě těmito dvěma koncepty. Její archiv je zkombinovanou a rozvětvenou evropskou historiografií. Celý archiv získává na výstavě status rarity, byť třeba v kontextu série. Vytváření polymorfního souboru vychází z vědomí, že snaha o zajištění budoucnosti je vždy ohrožována konečností.

6.9.- 16.10. 2011
vernisáž 6.9. 18:00.
tranzitdisplay
Dittrichova 9, 12000


Výstava portugalské umělkyně proběhne v malé galerii v TDExternal Links
tranzitdisplay
Carla Filipe

 

Licence Creative Commons