english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Vladimír Havlík

v rámci projektu Práce Barbory Klímové

Původní záznamy situací let 1979–1981 představují výběr z archivu Vladimíra Havlíka. Jejich prezentace je součástí společné komunikace a spolupráce Vladimíra Havlíka a Barbory Klímové, která se uskutečňuje v prostorách tranzitdisplay od 30. 5. 2011 do 30. 6. 2011.
Práce se soustředí na hranici mezi uměním a každodenním životem v rámci specificky, lokálně a časově vymezené sféry neinstitucionalizované kultury. Má procesuální charakter; její součástí byl mj. veřejně přístupný workshop Vladimíra Havlíka pro Barboru Klímovou „Navzájem“, uskutečněný 30. 5. 2011. Na ten 24. 6. 2011 naváže druhá veřejně přístupná dílna a další aktivity.

30.5.-31.7.2011
tranzitdisplay
Dittrichova9, 120 00 Praha
30. 5. 2011
Navzájem
Veřejně přístupný workshop Vladimíra Havlíka pro Barboru Klímovou

Akce proběhne mezi 11.–19. hodinou v prostorách knihovny. Průběžně do ní lze kdykoli vstoupit. Vychází z dokumentárního materiálu z archivu Vladimíra Havlíka od 70. let po současnost. V průběhu dne budou dokumenty diskutovány a třízeny se záměrem rozkrýt vztah Havlíkem iniciovaných akcí, událostí, performancí a jejich účastníků, následně diváků, pozorovatelů dokumentace. Výsledkem bude prezentace, přístupná v prostorách tranzitdisplay do 31. 7. 2011.


24. 6. 2011
Navzájem
Veřejně přístupná dílna Barbory Klímové pro Vladimíra Havlíka

Akce proběhne mezi 11.–19. hodinou v prostorách knihovny. Průběžně do ní lze kdykoli vstoupit. Reaguje na předchozí dílnu, na základě které vznikla prezentace dokumentárního materiálu z archivu Vladimíra Havlíka. Ilustruje vztah jím iniciovaných akcí, událostí, performancí a jejich účastníků, následně diváků, pozorovatelů dokumentace od 70. let po současnost. V průběhu dne se pokusíme materiál přehlédnout, zobecnit. Výsledná vizualizace má být spolu s předchozí prezentací, přístupná v prostorách tranzitdisplay do 30. 7. 2011. 

Licence Creative Commons