english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

TÍMTO OKAMŽIKEM. MARIAN PALLA. Připravila Barbora Klímová

výstava v tranzitdisplay / projekt Práce/ Work

Výstava Tímto okamžikem, probíhající souběžně v prostorách tranzitdisplay a Galerii Jelení představuje vybraný úsek tvorby Mariana Pally v 70.–80. letech. Soustředí se na Pallovy neobjektové a procesuální aktivity a na jejich působení v rámci společenství zúčastněných. Mapuje autorovu práci, adresovanou ve zmíněné době okruhu přátel a známých prostřednictvím poštovních dopisů a zásilek.

Jak byla Marianova činnost zachycena v několika privátních archivech obesílaných, ilustruje prezentace v prostorách tranzitdisplay. Instalace, doplněná o besedu s autorem a další doprovodný program, poskytne obecnější náhled na tuto specificky vymezenou oblasti Pallovy tvorby.

Výstava v Galerii Jelení se potom zaměří na jednu z poštou rozeslaných zpráv. Je výjimečná mimo jiné tím, že se zmiňuje o 17 osobách, které ji obdržely. Část z nich se v rámci projektu podařilo oslovit, a jejich prostřednictvím nejenom rekonstruovat Záda velryby, ale i obraz autora a společenství, které se tehdy formovalo tvůrčím životem.

Marian Palla (*1953) v roce 1977 ukončil studium konzervatoře v Brně, obor kontrabas. Přes patnáct let pak působil v orchestru Janáčkovy opery v Brně. Souběžně se věnoval konceptuální tvorbě, která je rozprostřena mezi media tradičně spojovaná s výtvarným uměním (kresba, malba, objekt, performance), ale i s hudbou a literaturou. Její vnímání širokou veřejností ztěžuje mj. skutečnost, že je lokalizována na pomezí privátní a veřejné sféry, prolíná se s hospodskou kulturou. Fragmenty aktivit ze 70.–80. let zůstávají z velké části skryty v privátních archivech a ve vzpomínkách zúčastněných.


Obě výstavy a doprovodný program lze vnímat jako celek, který je motivován otázkami vzájemného vztahu uměleckého díla a jeho diváka. Zabývá se tvorbou jako prostředkem komunikace a sdílení jednotlivců a skupin. Zkoumá otázky zprostředkovatelnosti nemateriálních děl, která zahrnují neopakovatelné okolnosti vzniku.


Projekt se uskutečňuje díky laskavé spolupráci Mariana Pally, Dalibora Chatrného, Jiřího Valocha, J. H. Kocmana, Marie Kratochvílové, Vladimíra Ambroze, Jaroslava Šťastného, Jaroslava Monte Kvasnici. Za prostorové řešení vděčí Zbyňku Baladránovi, Matěji Smetanovi a týmu tranzitdisplay bez jehož podpory by nevznikl.

3.3. 2011 - ?
tranzitdisplay
Dittrichova 9, Praha 2Výstava probíhá současně i v galerii Jelení. Obě výstavy jsou součástí dlouhodobého projektu Barbory Klímové Soukromé archivy, který probíhá od června 2010. Více o Soukromých archivech zde .


V rámci výstavy proběhne Autorské čtení a beseda s Marianem Pallou v pondělí 28.3. od 18:00 v tranzitdisplay.Galerie Jelení, Drtinova 15, 150 00 Praha 5 je přístupná ÚT - ČT, 15:00 - 18:00


Originály knih Mariana Pally jsou na požádání k nahlédnutí u zaměstnanců galerie tranzitdisplay.External Links
tranzitdisplay

 

Licence Creative Commons