english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Možnosti studentského života

výstava v tranzitdisplay

Kdo je to student/ka? Proč a k čemu studujeme? Jaký je status studujících ve společnosti? Kdo vytváří image studenstva? Jaký vliv na společnost měla studentská hnutí v minulosti a jaký mohou mít dnes?


Těmito a dalšími otázkami se zabývá multimediálni projekt připravený u příležitosti 70. výročí Mezinárodního studentského dne. Výstava podněcuje k reflexi problematiky studentstva a studentských hnutí.


více o projektu:
U příležitosti 70. oslav mezinárodního dne studentstva studentská komora rady VŠ (SK RVŠ) připravuje projekt výstavy a festivalu, jehož prostřednictvím chce nastolit otázku identity studenta/studentky a jeho/její role ve společnosti. Projekt zahrnuje několik platforem: tématickou výstavu a sérii tematických diskusí v galerii tranzitdisplay, přednášky a diskusní setkání na půdě vysokých škol, agitační intervence do městského prostoru ad.


Přes značnou míru zastoupení faktografického a teoretického materiálu výstava není zamýšlena jako didaktický nástroj či nestranné zprostředkování informací, ale jako aktivistický počin, který chce za pomoci teoretických, výzkumných a uměleckých prostředků vyjádřit určité zaujaté stanovisko k aktuální situaci vysokého školství v ČR a v Evropě (chystaná reforma terciárního vzdělávání; Boloňský proces).

17.12.2009 -31.01. 2010
tranzitdisplay
Dittrichova 9, Praha

vernisáž ve čtvrtek 17.12. 18:00


Kurátoři Václav Magid, Vasil Artamonov a Tomáš Uhnák
Ve spolupráci se studentskou komorou rady VŠ.External Links
tranzitdisplay
SK RV�

 

Licence Creative Commons