english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

TRANZITDISPLAY. ERICK BELTRÁN

výstava

Text Information/
Picture Gallery/

Zázemí pro současné umění zahajuje provoz výstavou mexického umělce Ericka Beltrána, který se ve svých projek¬tech aktivně zabývá principy shromažďování, klasifikace a vrstvení dat a informací. Těžištěm jeho zájmu jsou otáz¬ky týkající se možností překladů mezi různými znakovými systémy.

Erick Beltrán plynule přechází mezi obsahema formou, surfuje mezi obrazem a textem, navrhuje směry a vektory čtení. Experimentuje s typografickými zákony, do svého postprodukčního manuálu zakomponovává filosofické texty, novinové reprodukce i osobní informace. Vytváří amalgám, v němž platí náhodně vygenerovaný řád i exaktní vědecká data. Čas běží nelineárně. Forma hledá obsah a obsah hledá formu. Vztahy se obměňují, subjektivní pozice individualizovaného vědomí se stává obětí závratě. Ve víru znaků a informací, metod a technik zpracovávání dat, impulsů a náhod, které přináší každodenní exis¬tence, splývá realita s fikcí. ¿Je člověk v zajetí jazyka? ¿Nebo se před ním otevírá náruč svobody bezprostředního kreativního tvarování organické reality informačního univerza? ¿Skepse? ¿Utopie? ¿Může být Golem aktuální?

Pro výstavu v prostoru tranzitdisplay Erick Beltrán připravil novou edici projektu Ergo Sum, komplexní struktury založené na sledování vztahů mezi myšlením a intuicí v mnohovrstevnatém typografickém modelu.

Ergo Sum je v dlouhodobější perspektivě projektem individuálního autorského archivu objektivních dat, čerpaných různými meto¬dami, včetně těch, které uplatňují princip náhodnosti a radikální subjektivity. Projekt tohoto archivu je lokalizován
v Centru současného umění v Santiagu de Compostella. Další z vystavených prací v tranzitdisplay se dotýká principu schematického zaznamenávání myšlení ve vizuálních formách, diagramech. V rámci výstavy vychází originální publikace v českém jazyce, která uvádí novou vrstvu projektu Ergo Sum, vzniklou s ohledem na lokální kontext.

9.11. - 2.12. 2007

tranzitdisplay
zázemí současného umění
Dittrichova 9/337, ‚120 00 Praha 2, CZ
www.tranzitdisplay.cz


otevírací doba:
út-pá: 12-19
so-ne: 13-18

Related
Opening of tranzitdisplay

External Links
tranzitdisplay

Downloads
TRANZITDISPLAY.ERICK BELTRAN.pdf (pdf, 96 kb)


 

Licence Creative Commons