english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

I Já

výstava o třech dějstvích

Text Information/
Picture Gallery/

dějství: jeden z hlavních předělů divadelní hry. v klasické teorii má hra pět dějství, Ibsen změnil rozdělení hry na 4 dějství. většina moderních her používá dělení na tři akty, i když mnoho z nich redukuje rozdělení na dvě dějství nebo pomíjí strukturu úplně a využívá jen dělení hry na scény.
scéna: klasické francouzské drama počíná a končí scénu vstupem a odchodem postav. v moderních divadelních představeních je rozdělení scén uvozeno použitím opony, jejíž spuštění uvádí změnu času nebo prostoru, v nichž se děj odehrává.
dramatické postavy: , hrdina-hrdinka, hlavní postava, důvěrník, protivník, soupeř
části dramatu: agon, katarze, sbor, deus ex machina, závazné scény, parabáze
řečnické figury: hyperbola, paradox, personifikace
typy vyprávění: autobiografie, biografie, epistolární novela, psychologická novela, fikce
rétorické figury: apostrofa, chiasmus, vzývání, rétorická otázka, zeugma


co je to ontologie?

soubor formálně reprezentovaného vědění je založen na konceptualizaci: objekty, koncepty a další jednotky, jež se vyskytují v oblastech zájmu a vytvářejí mezi sebou vzájemné vztahy. konceptualizace je shrnutí, zjednodušená představa světa, který chceme z nějakého důvodu znázorňovat. každá základna znalostí, systém znalostí nebo činitel na různých úrovních znalostních systémů je vystaven konceptualizaci, přímo i nepřímo. ontologie je zřetelné postižení základů, z nichž vychází konceptualizace. termín je vypůjčen z filozofie, kde ontologie je systematické vysvětlení existence.

01.06.- 13.08.
Futura, Holečkova 49, Praha 5

výstava o třech dějstvích
tranzit dielne bratislava, Futura Praha, Secession Wien, červen 2005, květen 2006, září 2006

druhé dějství: Futura - Centrum současného umění

já saskia holmkvist omer fast já fikret atay já martin creed já silvie vondřejcová já alan currall já ján mančuška já stano filko já jiří skála já lise harlev já jiří kovanda já boris ondreička já roman ondák já barbara visser já igor korpaczewski já pavel braila já ivan moudov já bas jan ader já lawrence weiner

kurátor já vít havránek


děkujeme
všem zúčastněním umělcům za jejich pomoc a spolupráci,
dále děkujeme:
tranzit dielne bratislava, secession wien, iaspis sweden, galerie chantal crousel, index stockholm, gb agency, iscp new york, trust for mutual understanding, center for contemporary art prague, lara blanchy, iara boubnova, nathalie boutin, alberto di stefano, pavla gajdošíková, solène guillier, mathias herrmann, jens hoffmann, marjána jůdová, maria lind, boris ondreička, pawel polit, mats stjernstedt, trevor smith, sabine schaschl-cooper, bettina steinbrügge, ondřej stupal.
v posledku ale zásadně děkujeme všem členům mezinárodní iniciativy za možnost sdílet jejich znalosti, kontakty a finanční zdroje.

Related
I Narrow Focus

External Links
Futura
Secession
Iaspis
Index
gb agency
iscp
Trust for Mutual Understanding
Centrum pro současné umění Praha

 

Licence Creative Commons