english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

I Narrow Focus

výstava o třech dějstvích

Text Information/
Picture Gallery/

Skupinová výstava sestavená z konkrétních a jednotlivých uměleckých prací.

Kurátor cítil potřebu vystavit je pohromadě, protože jimi byl fascinován, když je během roku a půl viděl na různých místech, v galeriích a ateliérech, zaznamenal si je do notesu bez zřejmého důvodu. Potom se objevila možnost uspořádat výstavu a on ji využil, aby realizoval svůj intuitivní výběr.

Ondřej Brody—Viktor Frešo—Jiří Skála—Evžen � imera—Martin Creed—Allan Curall—Omer Fast—Stano Filko—Lise Harlev—Ján Mančuška—Roman Ondák—Boris Ondreička—Saskia Holmkvist—Johanna Billing—Fikret Atay—Fiorenza Menini—Silvie Vondrejcová—Ella Ziegler

kurátor Vít Havránek


Místo, kde se výstava koná, jsou dílny tranzitu v Bratislavě, jimž vtiskl ducha Boris Ondreička, kterého mám rád od té doby, kdy jsme začali spolupracovat na hyper textuálních aktivitách nazvaných nonspekta v době, kdy byly práce vybrány.
Kurátor si uvědomil, že přestože byly práce shromážděny intuitivně, lze najít pocit či fenomén, který práce spojuje, je blízký osobnímu principu vybírání a lze jej nazvat personalizací, je to něco v pozadí tematického uvažování a spíše souvisí s procesem pojímání věcí hledání a vybírání úhlu zaměření a mluvíme-li o procesu zaměřování se, jeho hloubka je velmi malá.

30.06.-14.08.2005
tranzit dielne | workshops
Studena 12, Bratislava, Slovensko

výstava o třech dějstvích
tranzit dielne Bratislava, Futura
Praha, Secession Wien, červen 2005, květen 2006, září 2006


Poděkování všem zúčastněným umělcům a
Iaspis Sweden Frac Languedoc-Roussillon Galerie Chantal Crousel Index Stockholm GB Agency Iscp New York trust for mutual
understanding Center for Contemporary Art Prague Lara Blanchy Nathalie Boutin Solene Guillier Emmanuel Latreille Maria Lind Boris Ondreička Pawel Polit Mats Stjernstedt Trevor Smith Sabine Schaschl-Cooper Bettina Steinbrügge
a v neposlední řadě všem lidem z tranzitu za jejich rady kontakty a finanční podporu.

Related
I Já

External Links
Iaspis
Frac Languedoc-Roussillon
Galerie Chantal Crousel
Index Stockholm
gb agency
Iscp New York
Centrum pro současné umění Praha

 

Licence Creative Commons