english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Tomáš Pospiszyl: Asociativní dějepis umění

edice navigace - svazek 0013
Tomáš Pospiszyl: Asociativní dějepis umění …

details /

Jan Zálešák: Minulá budoucnost

antologie/katalogy
Současné umění je uhranuto minulostí. Na formálním pólu tendence, pro kterou se již v teorii umění usadily nebo usazují pojmy jako archivní impuls, …

details /

Hans Ulrich Obrist: The Czech Files

antologie/katalogy (rozhovor s českými umělci let 1960 - 1970)
Tato publikace je výsledkem návštěv a diskusí Hanse Ulricha Obrista v ateliérech umělců v Praze v okolí let 2001 a 2008. Rozhovory s Milanem Grygarem, …

details /

Brian O´Doherty: Uvnitř bílé krychle

edice navigace - svazek 0013
Brian O´Doherty: Uvnitř bílé krychle …

details /

Barbora Klímová: Navzájem. Umělci a společenství na Moravě 70.–80. let 20. století.

edice umělecké publikace
Publikace sleduje umělecké projevy na hranici společenských událostí v moravském prostředí sedmdesátých a osmdesátých let dvacátého století. …

details /

Zbyněk Baladrán and Jiří Kovanda: The Nervous System (Into Idea)

edice umělecké publikace
Rozhovor dvou umělců o ... Voynichově rukopisu, o tom jak v umělecké práci přichází ideje, o příznivých situacích, o paměti vědomí i nevědomí, …

details /