english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

tranzit.cz - změny ve vedení: správní rada a výkonný ředitel/ka

new members of team

Po ukončení několikaleté plodné spolupráce na projektu tranzitdisplay (2018) pokračuje tranzit.cz ve změnách vnitřní struktury, fungování i náplně činnosti. S radostí informujeme, že od 1. března se funkce ujímá nová výkonná ředitelka Veronika Janatková.

Veronika Janatková je producentka, režisérka a kurátorka. V poslední dekádě působila především na poli dokumentárních filmů se sociálně-politickou tématikou. Zabývá se problematikou celosvětových výrobních řetězců a dynamiky globálního severu a jihu, feministických hnutí ve Rwandě, či politické reality na post-sovětském Kavkaze.
Veroniky režijní debut z roku 2019 je dokumentární film o utopiích v kontextu vesmírných objevů a kosmického jara. Spoluzaložila DokuBaku, první nezávislý festival dokumentárního filmu v ázerbajdžánském Baku, kde působí jako programový dramaturg.

V budoucnosti bude hlavní náplní činnosti nové výkonné ředitelky, jejích spolupracovníků i spolku organizování mezinárodního bienále současného umění. Jeho první ročník se uskuteční v létě 2020 a bude organizován spolkem tranzit.cz ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy.

V roce 2018 se ujala funkce nová správní rada spolku, která pracuje ve složení: Isabela Grosseová (předsedkyně), Věra Janíčková (místopředsedkyně), Anna Daučíková, Barbora Kleinhamplová, Jesper Alvaer, Jiří Ševčík a Tereza Stöckelová.

Tereza Stejskalová pokračuje v práci pro tranzit.cz a následujících dvou letech bude zodpovědná za programovou náplň spolku. Spolu s Vítem Havránkem budou kurátory prvního ročníku bienále v roce 2020.

Funkci ředitele po patnáctiletém působení opouští Vít Havránek, který se od února 2019 se ujímá funkce prorektora pro zahraniční záležitosti na Akademii výtvarných umění v Praze, s tranzitem.cz a bude nadále externě spolupracovat jako kurátor na prvním ročníku bienále.

výkonný ředitel/ka
dosavadní >>> nastupující
Vít Havránek >>> Veronika Janatková

správní rada spolku
dosavadní >>> nastupující
Jiří Ševčík, Tomáš Pospiszyl, Tomáš Vaněk >>> Jiří Ševčík, Isabela Grosseová, Věra Janíčková, Anna Daučíková, Barbora Kleinhamplová, Tereza Stöckelová, Jesper Alvaer

Přípravný tým bienále: Ve Věci Umění
Veronika Janatková - výkonná ředitelka
Vít Havránek - kurátor
Tereza Stejskalová - kurátorka
Věra Janíčková - editorka, produkční
Johana Hořejší - produkční 

Licence Creative Commons