english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Institution in Residence

Rezidenční program tranzit.cz

Institution in Residence

dovolte nám podělit se o výsledky programu Institution in Residence v roce 2017. Cílem výzvy bylo oživit politické i poetické verze internacionalismu a vytvářet pracovní vztahy a podmínky v rámci vzájemně vyjednané autonomie. Mezinárodně koncipovaný rezidenční program umožňuje vyhnout se vynucené produkci, instrumentální výměně projektů a zaměřit se na vývoj alternativ ke stávající institucionální praxi. Vyzývá účastníky k experimentování s formáty i programy existujících organizací, k alternativnímu uspořádání funkčních i mocenských vztahů, netradičnímu užití časových kapacit, k vynalézání institucí nových typů.

Institution in Residence je součástí Institucionální terapie tranzit.cz, programu, který léčí rozkol mezi metodami práce a posláním umělecké organizace.

Na výzvu se ozvalo přes čtyřicet zájemců z celého světa s velmi různorodou škálou návrhů a myšlenek. Kurátoři tranzit.cz k rezidenčnímu pobytu pozvali tři instituce: Visual Cultural Research Center (Kyjev, Ukrajina), Purusha Research Cooperatives (Indonésie), Ateliér bez vedoucího (Praha, ČR) a Riksu Afiaty, nezávislou kurátorku (Jakarta, Indonésie).

Rezidence se uskuteční v rozsahu několika týdnů až měsíců. Výsledkem rezidenčního programu budou na míru vzniklé výstupy a blog podávající zprávy o zkušenostech načerpaných během rezidence.

Visual Culture Research Center
Visual Culture Research Center (Centrum pro vizuální výzkum, VCRC) z ukrajinského Kyjeva bylo založeno v roce 2008 jako platforma pro spolupráci mezi akademickou, uměleckou a aktivistickou komunitou. VCRC je nezávislá iniciativa zaměřená na oblast vydávání publikací, uměleckých aktivit, vědeckého výzkumu a pořádání veřejných přednášek, diskusí a konferencí. VCRC získalo v roce 2015 Cenu princezny Margariet udělovanou Evropskou kulturní nadací (European Cultural Foundation). Ve stejném roce uspořádalo akci s názvem The School of Kyiv – Kyiv Biennial 2015.

Riksa Afiaty
Riksa Afiaty je kurátorka z indonéské Jakarty. Byla kurátorkou Jakartského bienále v roce 2015. V letech 2011–2015 byla součástí umělecké iniciativy Ruangrupa, jejímž cílem je podporovat rozvoj umělecké tvorby v městském kontextu indonéské metropole. Zapojila se do přípravy videofestivalu OK Video Festival – Indonesia Media Art Festival a programu Ruangrupa artlab. V roce 2013 získala výzkumný grant od Cemeti Art House v Yokjakartě na výzkum streetartu a graffiti jako formy umělecké rezistence. Její průběžný výzkum se zabývá hledáním modelu a operačního módu Art Institutional prostřednictvím poučení z jiných než západních institucí. Grant na tento výzkum jí poskytla Nadace pro umělecké iniciativy (Foundation for Arts Initiatives). V současnosti pracuje na kurátorském projektu Europalia Arts Festival Indonesia, který se uskuteční na podzim 2017 v Bruselu v kulturním centru Bozar.

Purusha Research Cooperatives
Hizkia Yosie Polimpung je výzkumník specializující se na oblast urbanizace a kooperativního hospodářství. Je členem organizací Purusha Research Cooperatives a Prakerti Collective Intelligence se sídlem v indonéské Jakartě. Vedle toho pracuje rovněž jako hypnoterapeut a psychoterapeut na kooperativní klinice Minerva Co-Lab. Jeho projekt v rámci programu Institution in Residence organizace tranzit.cz nese název „Co-ops Management Within and Against Feminization of the Economy: Indonesia as Method“ (Řízení kooperativ v rámci a proti feminizaci hospodářství: Indonésie jako metoda). Jeho cílem je zkoumat aktuální stav prekarizace hospodářství a rozvíjet kooperativní strategie umožňující ho řešit. Strategie bude zahrnovat model kooperativního řízení, reálný harmonogram úplné kooperativizace (v protikladu k aktuálnímu procesu plné urbanizace) a také řadu nástrojů umožňujících organizovat a replikovat tento model a harmonogram i jinde. Cecil Mariani je umělecká designérka a výzkumnice. Formulovala platformu uměleckého kolektivu Upacita v rámci svého projektu Master of Fine Arts a nyní spolupracuje s Hizkia Yosiem na vytvoření platformy pro ekonomickou autonomii tvůrčích pracovníků v Jakartě.

Ateliér bez vedoucího
Ateliér bez vedoucího (ABV) je studentskou iniciativou, která se zaměřuje na zkoumání a aplikování alternativních způsobů uměleckého vzdělávání napříč vysokými školami s důrazem na mezidisciplinární spolupráci. Snahou je vytvořit prostor, kde se mohou studenti i absolventi různých oborů a škol setkávat a sdílet vědomosti, odkrývat a problematizovat možné způsoby jejich recepce a produkce. ABV vytváří alternativu k zažitému modelu uměleckého vzdělávání, (který centralizuje rozhodovací a autoritativní moc v osobě vedoucího ateliéru), s důrazem na konsensuální rozhodování a nehierarchické struktury. V současnosti jsou organizovány každotýdenní otevřené schůzky, jejichž obsah a místo konání se veřejně sdílí. Skupina si sama vytváří program, vybírá formu setkávání, konzultování, či dalšího směřování - vše je s ohledem na aktuální potřeby a zájmy kolektivně diskutováno a rozhodováno.
------------------------------

Účastníci Institution in Residence budou na rezidenčních pobytech v Praze od srpna do prosince 2017. V této době se budou pořádat kromě jiného také setkání rezidentů s veřejností, která bude mít možnost se seznámit s jejich činností.

------------------------------

hlavní partner: ERSTE Foundation
podpora: Magistrát hl. m. Prahy, Ministerstvo kultury ČR, MČ Praha 2

View from a vulnerable point
Isabela Grosse a Jesper James AlvaerRelated
Institution in Residence 2017

External Links
Visual Culture Research Center
Purusha Research Cooperatives
Ateliér bez vedoucího
Riksa Afiaty

 

Licence Creative Commons