english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

SÉRIE MULTIPLŮ

Text Information/
Picture Gallery/

Ve spolupráci s uměl/ci/kyněmi a autory, s nimž vydáváme publikace, připravujeme výstavy, performance a další aktivity tranzit.cz produkuje sérii multiplů.

Multipl je umělecké dílo vyrobené technologií umožňující zhotovit prakticky neomezený počet kusů, jež jsou všechny zároveň originály i kopiemi, respektive jsou to díla, jež se polaritě originálu i kopie vyhýbají. Mulitply jsou umělecké práce, které problematizují a hrají si s autorskou aurou. Mohou mít omezený (anebo neomezený) počet kopií, které jsou (anebo nejsou) číslovány a signovány, přesto jsou všechny svou uměleckou signifikací plnohodnotné.

Problematiku multiplu nechápeme jen jako hru s množstvím jeho edic. Uvažujme o něm především v souvislosti s historií umělecké praxe ve dvacátém a jednadvacátém století, kdy expanze industriálních médií a technologií v sobě zahrnuje také kritické zkoumání nových podmínek produkce, distribuce a statutu uměleckého díla jako komodity podléhající tržním mechanismům. Diskuse, nebo spíše praxe multuplikovaného uměleckého díla je uvozena celou řadou historických příkladů – Marcela Duchampa, Piero Manzoniho, umělců Pop Artu, Josepha Beuyse, Yoko Ono a hnutí Fluxus, Roberta Filiou, Lawrence Wienera, Iana Wilsona, Gorana Trbuljaka a pokračuje do dnešních dnů.

Co nás na této praktické historii zajímá, a v čem bychom k ní v našem kontextu chtěli přispět je potřeba definovat nastavení mezi ideou, prostředky její realizace, formou, ekonomickou hodnotou, demokratizačním úsilím a sociálním statutem uměleckého díla. Protože multipl i dnes nabízí potenciál demokratizace, de-sakralizace a větší sociální dostupnosti výstupů umělecké praxe.

Veškeré prostředky získané z prodeje jsou použity na výrobu následující knihy, uměleckého díla, performance, ad.

tranzit.cz nabízí edici fotografických multiplů fotografické dvojice Lukáše Jasanského / Martina Poláka, vizuálního umělce Jiřího Valocha a konceptuální umělkyně Evy Koťátkové.

K multiplu získá zájemce katalog zdarma a může ho zakoupit v prostorách knihkupectví (OD…DO) v galerii tranzitdisplay, Dittrichova 9, Praha 2 po předchozím objednání prostřednictvím emailu na adrese: office.cz@tranzit.org

LUKÁŠ JASANSKÝ, MARTIN POLÁK
Bez názvu (Z cyklu Fluxus), 1990
Černobílá fotografie 40 x 30 cm
Edice 12 kusů + 5 autorských tisků
Cena 1 fotografie 5000,- CZK

LUKÁŠ JASANSKÝ, MARTIN POLÁK
Bez názvu (Z cyklu Barevná fotografie), 2010
Barevná fotografie 30 x 38 cm
Edice 12 kusů + 5 autorských tisků
Cena 1 fotografie 5 000,- CZK

JIŘÍ VALOCH
Vyslovení slova hrouda, 1970
Fotoakce, série šesti černobílých fotografií, každá 14,8 x 21 cm
Edice 12 kusů + 3 autorských tisků
Cena série 12 000,- CZK

EVA KOŤÁTKOVÁ
Obrazový atlas dívky, která rozřezala knihovnu na části, 2016
Leporelo, variabilní rozměry
Edice 13 kusů + 3 autorských tisků
Cena 1 leporela 8 000,- CZK

Jiří Valoch, Vyslovení slova hrouda, 1970
Fotoakce, série šesti černobílých fotografií, každá 14,8 x 21 cm, zarámovaný multipl
foto Hynek Alt 

Licence Creative Commons