english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

TRANZITDISPLAY

zázemí pro současné umění

Text Information/
Picture Gallery/

tranzitdisplay - zázemí pro současné umění - je založený na spolupráci dvou partnerů - iniciativy tranzit a projektu Display.


tranzitdisplay je polyfunkční projekt s mezinárodním programem, který sleduje aktuální pozice a tendence v umění, v kultuře a v každodenním životě. V českém prostředí tato aktivita představuje dosud málo standardní formát nestátní neziskové instituce současného umění.

Jeho hlavním cílem je rozvinutí činnosti výstavního prostoru v Praze s translokálním programem, který sleduje současné pozice a tendence v umění, v kultuře, v aplikované teorii, v každodennosti.
Středem zájmu je výzkum forem a prezentace individuálních autorských
systémů (subjektivní modely univerza). V kontrastu a dialektickém vztahu s touto linií tranzitdisplay prezentuje kolektivy a skupiny přinášející nové formy myšlenkové i estetické inteligence a kreativity.
Další linií zájmu jsou základní otázky související s urgencemi a formáty vystavování.

tranzitdisplay spolupracuje a propojuje své aktivity s dalšími subjekty
současného umění i jiných oblastí kultury a vědy, které artikulují současnost.

Kurátory prostoru jsou Vít Havránek (tranzit.cz) a Zbyněk Baladrán (Display).

tranzitdisplay je neziskový projekt financovaný z více zdrojů.

prostor
Prostor pro aktivity projektu tranzitdisplay se nachází v Dittrichově ulici v Praze 2, v suterénu činžovního domu, dříve sídla Penzijního ústavu zaměstnanců nemocenských pojišťoven ČSR, stojícího na místě bývalých Svatováclavských lázní.

Na ploše 337 m2 jsou v provozu prostory pro výstavy, projekce, přednášky, diskusní platformy a další.

tranzitdisplay zahájilo svou činnost 9.11. 2007 výstavou mexického umělce Ericka Beltrána.


kontakt:
tranzitdisplay
Dittrichova 9/337
120 00 Praha 2
www.tranzitdisplay.cz
info@tranzitdisplay.czExternal Links
tranzitdisplay
Display

 

Licence Creative Commons