english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Etnografie násilí

projekce & debata

Projekce filmu Renzo Martense Enjoy the Poverty: Episode III (Užijte si chudobu: Epizoda III) a debata s účastníky symposia Etnografie násilí Veenou Das, Davidem Mossem, Jonathanem Stillem, teoretičkou Annou Remešovou a dokumentaristkou Violou Ježkovou.

Debata se zaměří na osvětlení metod, jež při terénním výzkumu a zkoumání přeživších, svědků a obětí násilí (války, komunitní, domácí, sexuální násilí) používá etnografie. Účastníci debaty je srovnají s diskutovaným filmem Renza Martense “Enjoy the Poverty”. Martens navrhuje místním fotografům v násilím zmítané Demokratické Republice Kongo využít jako hlavní zdroj národního bohatství země lidskou chudobu. Ve filmu je autor učí, jak se mají zmocnit obrazů vlastní chudoby.

Veena Das (Johns Hopkins University, USA) je jednou z nejznámějších antropoložek současnosti. Přispěla k diskuzím v oblasti antropologie násilí, politické antropologie a metodologie a etiky antropologického výzkumu. Publikovala množství článků a několik monografií, mezi jinými knihu Life and Words: Violence and the Descent into the Ordinary (2007). Ve své práci se inspiruje myšlenkami filozofů, jako například Ludwiga Wittgensteina nebo Stanley Cavell. Její teoretické úvahy však čerpají zejména z různých událostí v rámci každodenního života chudých komunit v severní Indii.

David Mosse (SOAS, University of London, UK) je významný profesor sociální antropologie. Proslavil se díky své práci v rámci antropologie rozvoje, politické a ekonomické antropologie a antropologie náboženství. Je autorem množství článků a knih. Mezi jeho nejvýznamnější publikace patří The Rule of Water (2003) nebo Cultivating Development (2005). Působil jako zástupce organizace OXFAM pro jižní Indii a poradce vícero rozvojových organizací. Výrazně se též angažuje v souvislosti s problémem pomoci a prevence v oblasti duševního zdraví.

Jonathan Stillo (Wayne State University, USA) je výzkumník a vysokoškolský pedagog, který se specializuje v oblasti lékařské antropologie a veřejného zdravotnictví. Absolvoval dlouhodobý výzkumný pobyt v Rumunsku, během kterého se věnoval problému strukturálního násilí. Konkrétně zkoumal sociální, ekonomické a politické aspekty onemocnění a léčby tuberkulózy. V současnosti přednáší a publikuje. Je jedním ze zakládajících členů organizace STOP TB Partnership v Rumunsku.

Tranzitdisplay, Dittrichova 9, Praha 2
Středa 31. ledna 2018

18:30 – 20:00 - projekce

Enjoy the Poverty, Episode III
Renzo Martens, 2008
90 min, v původním znění s anglickými titulky

20:00 – 21:00 debata o filmu
Veena Das (Johns Hopkins University)
Viola Ježková (filmová dokumentaristka)
David Mosse (SOAS, University of London)
Anna Remešová (etc. Galerie)
Jonathan Stillo (Wayne State University)
moderuje Vít Havránek (tranzit.cz)

Akce proběhne v anglickém jazyce
Vstup volný

FB event hereExternal Links
Institute for Human Activities
Enjoy Poverty

 

Licence Creative Commons