english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Černá skříňka

projekce a diskuse

Černá skříňka („Black Box“) představí videa a experimentální filmové práce z posledního desetiletí, věnující se tématu traumatu a paměti. Umělci, z nichž někteří žijí a tvoří v Izraeli, se vztahují k válečným a konfliktním situacím a kladou si otázky týkající se zodpovědnosti a kontroly.

Trauma je událostí mimo lidskou existenci; je natolik extrémní, že není možné jej ztvárnit. Jako takové se v jednotlivých pracích projevuje formou směsi žánrů, míšení dokumentu a fikce, snahou zavírat oči, utopickým sněním.

Jednotlivá díla poskytují zamyšlení nad médiem videa; označují a zvýrazňují jejich vlastní způsob výroby s cílem zjistit, jak dokumentace odráží narativní linku paměti. Umělci využívají celou škálu technik, jimiž vytvářejí pocit odcizení a odhalují nemožnost kohezivního svědectví pravdy. Navíc se zdá, že technologie přítomné v dílech ve formě dronů, vojenských kamer, mobilních telefonů, počítačových obrazovek nebo videokamer vyjadřují úzkost nad ztrátou kontroly a narůstající rozpor mezi subjektivním „já“ a venkovním světem.

Název „Black Box“ (Černá skřínka) se běžně používá jako označení pro tmavou místnost, v níž jsou v kontextu výstavy promítána videa. Tento termín je také používán pro skřínku, která zůstává v letadle po leteckém neštěstí; toto pouzdro obsahuje „podvědomí“ přihodivší se události, pomocí nějž lze rekonstruovat události bezprostředně předcházející zřícení letadla.


---
Maayan Sheleff je nezávislá kurátorka žijící v Tel Avivu. Ve svých projektech zkoumá participativní praktiky prostřednictvím nových médií, pohyblivého obrazu a performance, přičemž se zabývá i hranicemi mezi uměním a aktivismem.

V současnosti je uměleckou poradkyní The Art Cube Artists Studios v Jeruzalémě. Pracovala jako kurátorka pro CCA a Line 16 Gallery v Tel Avivu a jako asistentka ředitele v mezinárodním programu Kurátorská studia na Kibbutzim College of Education. Maayan Sheleff kurátorovala mnoho projektů v různých místech i ve veřejné sféře, např. pro Metropolitan Museum of Photography, Tokyo, Madre Museum v Neapoli, Herzlyia Museum v Izraeli, Shift festival v Baselu, a pro Bloomfield Science Museum v Jeruzalémě. Jako spolu kurátorka pracovala na mnoha výstavách v Izraeli a v zahraničí, včetně prvního bienále Tel Aviv – Yaffo. V roce 2012 získala Curator Award, cenu ISCP (International Studio& Curatorial Program, NY); v roce 2010 se účastnila intenzivního kurátorského programu ICI (Independent Curators International, NY).

Maayan Sheleff učí kurátorství a společenské a politické umělecké metody v Kibbutzim College of Education v Tel Avivu, na Bezalel Academy of Art and Design a v Sam Spiegel Film and Television School v Jeruzalémě a na Sapir College ve Sderotu; jako host přednáší v mnoha dalších institucích.

7.7. 19:00
tranzitdisplay
Dittrichova 9, Praha


Autoři: Guy Ben Ner, Omer Fast, Nevet Izhak a Lior Fridman, Roy Menachem Markovich, Leigh Orpaz a Michael Zupraner

Kurátorka: Maayan Sheleff


Po promítání bude následovat debata s kurátorkou Maayan Sheleff.

Projekce i diskuse budou probíhat v anglickém jazyce, netlumočeny.
PROGRAM (celková délka 65 min):

1. Salute ("Pocta"), Nevet Izhak a Lior Fridman
2005, 5 min 40 s
Experimentální koláž archivního materiálu vytváří imaginární apokalyptický scénář, přičemž míchá historické záběry ze Šestidenní války v Izraeli (1967) a pád dvojčat v New Yorku 11. září 2001.

2. Soundtrack, Guy Ben Ner
2013, 11 min 22 s
Chaos v umělcově kuchyni se vymyká kontrole; soundtrack je vypůjčen z Války světů Stevena Spielberga.

3. And We Worked... ("A pracovali jsme…"), Roy Menachem Markovich
2012, 4 min 30 s
Umělcova babička, která přežila holocaust, se snaží na kameru sdělit své vzpomínky, ale neustále jí v tom něco překáží.

4. The Snow Tapes ("Sněžné nahrávky"), Michael Zupraner
2011, 13 min
Toto dílo, odehrávající se v Hebronu, jednom s nejnásilnějších měst v Izraeli, vzniklo z komunitního video projektu vytvořeného umělcem, místními palestinskými aktivisty a lidskoprávní organizací B’tselem. Práce nabízí dva pohledy: jeden očima palestinské rodiny el-Hadad dokumentující násilný střet se skupinou sousedících židovských osadníků. Druhý pohled, nahlížený skrz objektiv umělce, nahlíží tutéž rodinu v jejím obývacím pokoji, kde sleduje vlastní záběry.

5. 5000 feet is the best ("5000 stop je nejlepších"), Omer Fast
2011, 30 min
Rozhovor s operátorem dronů v hotelu v Las Vegas se mění v matoucí psychologickou sondu. Repetitivní, dokola se opakující zápletka vypráví nedokončený příběh o traumatu a zodpovědnosti ve světě technologických novinek a o narůstajícím odloučení se, které s sebou tento svět nese.

6. Breakfest ("Snídaně"), Leigh Orpaz
2014, 3 min
Dav v nočním klubu je nahlížen skrz záběry tepelného vojenského zařízení, a mění tak neviditelné na postavy podobající se zombie, odpoutané od času a místa. Jejich opakující se pohyby, netečné k pohledům, začínají působit hrozivě a vytvářejí očekávání, že se co nevidět něco stane.


---
Související akce:

1.7. NTKino:
Maayan Sheleff: The Infiltrators

diskuse a projekce. Maayan Sheleff mluví o své výstavě The Infiltrators, která monitorovala lokálně i globálně stav uprchlíků a žadatelů o azyl prostřednictvím děl vytvořených za účasti komunit žadatelů o azyl v Izraeli i jinde ve světě.

Michael Zupraner: The Snow TapesExternal Links
tranzitdisplay
NTKino

 

Licence Creative Commons