english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Adrian Piper: Funk Lessons

projekce

Text Information/
Picture Gallery/

Proč jsou bílí lidé lhostejní k funkové hudbě?

Adrian Piper je konceptuální a politická umělkyně, která se ve své tvorbě věnuje rasismu, xenofobii, genderovým a třídním problémům. Od 70. let dává najevo svou uměleckou opozici vůči patriarchální kultuře přímými akcemi, při nichž svým zjevem i chováním provokuje otázky týkající se konvencí a norem ve veřejném prostoru. Funk Lessons tvoří nahrávka pořízená z divácky interaktivní performance, kterou Piper podnikla na University of California v roce 1983.

Toto video, na němž se s Piper podíleli ještě S. Samore a T. Oden, je věnováno ambivalentní pozici hudby a tance afroamerické dělnické třídy. Během performance umělkyně učila diváky, jak poslouchat tuto muziku a jak se na ni pohybovat.

20.30 h.
Kino Světozor
Vodičkova 41, PrahaAdrian Piper: Funk Lessons, 1983, USA; 90 min
režie: Adrian Piper
anglická verze a komentář

Unikátní projekci Funk Lessons uvede Mats Stjernstedt, ředitel švédské nadace pro současné umění Index.

Index a tranzit.cz. děkují Susanne Maertens a Elisabet Klotz z The Adrian Piper Research Archive v Berlíně za povolení k projekci.

Related
Synonyma

External Links
Index
The Adrian Piper Research Archive

 

Licence Creative Commons