english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

3 filmy Haruna Farockiho

projekce

Harun Farocki se narodil v předposledním roce Protektorátu Čechy a Morava. Po válce rodina musela opustit sudetoněmecký Jičín a přemístila se do Berlína.
Téma války a jejích důsledků poznamenalo rozsáhlou část Farockiho tvorby.

Z díla, jež ovlivnilo mnohé avantgardní umělce a mediální teoretiky, uvidí diváci program sestavený ze tří filmů:

První je videoinstalace Interface (Schnittstelle/ Section, 1995), převedená do nové podoby pro jedno plátno odkazující k jednomu z prvních Farockiho filmů (z roku 1969).Navzdory jejich formální odlišnosti reprezentují snímky analytickou metodu využívající film jako nástroj pro hledání jak obryzových tak společenských struktur.

V dokumentárně laděném filmu Images of The World and the inscription of War (Bilder der Welt und Inschrift des Krieges, 1988) z konce osumdesátých let se Farocki vrátil k tématu koncentračního tábora.

Poslední část programu se vrátí k rané tvorbě, film Inextinguishable Fire (Nicht löschbares Feuer, 1969), ovlivněný levicovými myšlenkami šedesátých let, se zaměřuje na roli amerického chemického průmyslu a výrobu napalmu ve Vietnamské válce a zároveň i na pozici umělce v moderní masové společnosti.

26.04. 2007, 20:30h.
Kino Světozor
Vodičkova 41 (pasáž Světozor)
Praha 1


1)Schnittstelle/ Section (1995), 23 min
2)Bilder der Welt und Inschrift des Krieges (1988, 75 min
3)Nicht löschbares Feuer (1969), 25 min

celkový čas cca 130 min
v anglickém znění/ anglické titulky a komentářRelated
Synonyma

External Links
Index
Kino Světozor


 

Licence Creative Commons