english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

docu:bar - Mezinárodní festival dokumentárního filmu Jihlava

projekce

Text Information/
Picture Gallery/

28.10.2006

Mezinárodní festival dokumentárního filmu Jihlava
Tolstého 2 - před kinem DKO


třídenní doprovodný program pro Festival dokumentárních filmů Jihlava, nabízející tematické bloky videoprojekcí. Součástí programu je také instalace Dominika Langa a Evžena imery

II. socio:fiction

:videa: Zbyňka Baladrána: 1985, 2004. a Socio-fiction, 2005
rekonstrukce času a míst jako praxe deteritorializovaných životů,
archeologizace zaživa, post-produkce času jako zábavní průmysl
budoucnosti v nelineárním toku času a informací.

:videa: Clemens von Wedemeyer: Sídliště, 2004.
snímek pracuje se specifickou dokumentárně esejistickou estetikou.
kulisy východoněmeckého sídliště, jako ruiny utopie, se stávají
východiskem pro zkoumání sociálně-politických proměn systému.External Links
Mezinárodní festival dokumentárního filmu Jihlava


 

Licence Creative Commons