english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Společnost spektáklu: filmy Guy Deborda

projekce

29.06.2006, 20:30
Kino Světozor
Vodičkova 41 (pasáž Světozor)
Praha 1

uvede Tomáš Pospiszyl

Situacionistická internacionála má pověst nejradikálnější evropské avantgardy, která se ve jménu revoluční změny společnosti oprostila i od umění. Jeji vůdce Guy Debord (1931-1994) je znám především teoretickými proklamacemi. Natočil i šest novátorských filmů, které byly donedávna zcela nedostupné. Tyto filmy, podle některých spíše subverzivní provokace než umělecká díla, dokonale demonstrují situacionistickou praxi „odklánění“,neboli volného užívání již existujících uměleckých děl a posouvání jejich původních významu. Výsledkem je obrazová koláž z hollywoodských filmů,reklam, historických fotografií nebo komiksu. Proti nim je postaven mluvený komentář, který zcela mění jejich kontext. Z Debordova filmového díla budou promítnuty dvě ukázky. O průchodu několika osob krátkým okamžikem přibližuje bohémské prostředí Paříže 50 let, ale především velkoměsto jako obraz fungování společenského systému. Společnost podívané je filmovou verzí Debordovy stejnojmenné knihy, která svou nekompromisní kritikou kapitalismu a moderní společnosti inspirovala pařížské bouře roku 1968. Oba filmy budou v Čechách promítnuty poprvé a nelze vyloučit, že zde vyvolají povstání.

Společnost spektáklu, 88 min., 1973
O průchodu několika osob krátkým okamžikem, 18 min., 1959

v původním znění, simultánně tlumočeno do češtiny !!!
celkovy čas: 130 min.



External Links
Kino Světozor






 

Licence Creative Commons