english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

První dekáda

projekce

Text Information/
Picture Gallery/

25.- 28.05.2006
Kino Světozor
Vodičkova 41 (pasáž Světozor)
Praha 1

Třídenní přehlídka amerického videa z let 1968 – 1980 představí přes šedesát klíčových prací padesáti amerických umělců a skupin, mezi nimiž budou, např. Steina a Woody Vasulkovi, Nam June Paik, Dara Birnbaum, Richard Serra, Ant Farm, Dan Graham, William Wegmann, John Baldessari, Vito Acconci, Juan Downey, Robert Morriss, Lynda Benglis, Linda Montano, Martha Rosler, Dan Sandin, Eric Siegel, Paul McCarthy, Bruce Nauman, Peter Campus, Charlemagne Palestine, Terry Fox, Gary Hill a Bill Viola.

Osm tématických programových bloků z prvního desetiletí existence videa, průkopnických audiovisuálních děl od video performance, aktivistického a komunitního videa až po experimenty s vizuálními a zvukovými možnostmi uvedou významní čeští teoretikové a umělci: Jiří evčík, Miloš Vojtěchovský, Martina Pachmanová, Tomáš Pospiszyl, Pavlína Míčová, Filip Cenek, Denisa Kera,David Kulhanek, Dušan Záhoranský a Vít Janeček.

Kurátorka Christine Hill, produkováno Video Data Bank Chicago (producent Kate Horsfield) ve spolupráci s Electronic Arts Intermix a Bay Area Video Coalition

Pořádáno ve spolupráci s projektem Audiovisual (www.kinosvetozor.cz) a za účasti V UP, FAMU (CAS) a AVU (VPP).External Links
Kino Světozor
VVP AVU
FAMU (CAS)
V UP


 

Licence Creative Commons