english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

křest knihy, projekce filmu a vánoční večírek

tranzit vás srdečně zve na
křest knihy, projekci filmu a vánoční večírek


Bruno Latour – Stopovat a skládat světy s Brunem Latourem: Výbor z textů 1998 – 2013, edice navigace, svazek #0017, editorka Tereza Stöckelová, z franc. a angl. orig. přeložil Čestmír Pelikán, fotografie / umělecká intervence Pavel Sterec, vydal tranzit.cz, 2016.

a

Pavel Sterec, Tereza Stöckelová
Družstva života/ Vital Syndicates
, 2016
35 min, digitální video, zvuk
producent tranzit.cz

- - -

Kniha textů Bruno Latoura zachycuje myšlení autora v jeho výzkumném záběru. Od studií vědy a technologií přes analýzu povahy reprezentace v umění a náboženství po nejsoučasnější texty zabývající se globálním oteplováním či vědou a politikou v období antropocénu, kdy se lidstvo stává klíčovým geologickým činitelem na Zemi. Je to právě i tento široký záběr, který činí Bruno Latoura jednou z klíčových postav současných společenských věd a inspirátora uměleckých projektů.

Videoesej Pavla Sterce a Terezy Stöckelové Družstva života zkoumá témata současné biologie, jakými jsou propojenost organismů a tekutost genomu. Studia mikrobiomu, parazitické symbiózy nebo horizontálního přenosu genů posouvají biologický pohled na skutečnost od zaměření na čisté formy života k jeho různorodým kolektivitám, nečekávaným souvislostem a dehierarchizaci. Film se snaží prozkoumat a za hranice akademické půdy přeložit tyto posuny v současné biologii a podnítit tak i nové promýšlení našeho politického uspořádání za hranice lidského.

- - -

Bruno Latour (*1947, Francie) se zabývá filozofií, sociologií, historií a antropologií vědy. Mezi lety 1982 a 2006 byl profesorem v Centru pro sociologii inovací na Vysoké škole báňské v Paříži a hostujícím profesorem na UC San Diego, London School of Economics a Harvardově univerzitě. Během svého působení na Science Po od roku 2006 vytvořil studijní program Experimentu v umění a politice (SPEAP).

Pavel Sterec (*1985, Praha) studoval v několika ateliérech na Akademii výtvarných umění v Praze a posléze v doktorském stupni na VŠUP. Jeho práce je tematicky a metodicky interdisciplinární a často je tak vázaná na jiné lidi - umělce, vědce a aktivistické kolektivy ve formě dočasných aliancí i dlouhodobých přátelství a averzí. V současnosti Sterec působí jako pedagog v Ateliéru intermedií na FaVU v Brně.

Tereza Stöckelová (*1977, Praha) je socioložka. Zabývá se studiem vědy, medicíny a politiky v jejich nejrůznějších podobách. Od roku 2006 působí v Sociologickém ústavu AV ČR a od roku 2011 vyučuje na Katedře obecné antropologie FHS UK.

13.12. 2016, 19:00
Křest knihy a projekce filmu:

tranzitdisplay, Dittrichova 9, Praha 2
V průběhu křtu bude publikace k prodeji za mimořádnou cenu 170 Kč.


13.12. 2016, 21:00
Vánoční večírek:

Podskalský Sklípek Dr. Emila Holuba, Rašínovo nábřeží 48, Praha 2 (místo bude ještě potvrzeno).Jste srdečně zváni!External Links
tranzitdisplay

 

Licence Creative Commons