english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

První sjezd Svazu sovětských umělců

plenér, konference a výstava

Text Information/
Picture Gallery/

Umělecký sjezd, zahrnující plenér, konferenci a výstavu, si klade za cíl definovat možné cesty vývoje realistického umění dnes. Organizátoři se snaží sledovat tradici umělecké školy, která se formovala na území sovětského bloku během druhé poloviny 20. století, a aktualizovat tuto zkušenost v rámci současného kontextu.

Základní teze sjezdu jsou: nepřetržité propojení se skutečností, přechod od subjektivní dimenze práce ke společným kolektivním cílům a kritériím hodnocení, rehabilitace sovětského uměleckého projektu.

Na konferenci 10. září pod názvem Perspektivy realismu: význam realismu v dějinách umění a současnosti vystoupí vizuální umělec a teoretik Dmitry Gutov (RU), historik, aktivista a umělec Ilya Budraitskis (RU) a filosof Michael Hauser (CZ). Během konference bude představena koncepce nově vznikajícího Svazu sovětských umělců.

Sjezdu se zůčastní mino jiné skupina New Barbizon (IL), malíř Vasja Horst (RU), malíř Michail Miani (RU), fotografka Vivian del-Rio (RU).


Po konferenci bude následovat praktická část sjezdu v podobě plenéru, sestaveného z několika konkrétních úkolů a volné práce, který bude ukončen 16. září otevřením výstavy a vyhodnocením výsledků sjezdu v prostorách galerie tranzitdisplay.

9.-16.9. 2016
konference 10.9. 2016
tranzitdisplay
Dittrichova 9, Praha 2


plenér, konference a výstava


Iniciátoři: Vasil Artamonov, Alexey Klyuykov, Avděj Ter-Oganjan a Dominik Forman.

Projekt vznikla za laskavé podpory iniciativy pro současné umění tranzit.cz a Ruského kulturního centra v Praze. 

Licence Creative Commons