english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Fotograf festival v TD: Dokumentarismus a současné praxe

Dokumentarismus se od 60. let prosadil jako přístup, forma, jež prochází různými obory – fotografií, filmem, videoartem, aktivismem, novými médii, internetovým i post-internetovým uměním, vizuální antropologií i sociálními vědami.

Debata se pokusí připomenout klíčová pojetí dokumentarismu ve výše jmenovaných disciplínách, vzájemně je konfrontovat a komentovat v souvislosti s aktuální praxí. Zamyslí se také nad proměnami, kterými tato forma v průběhu posledních let prochází.

Pozvaní hosté: Zbyněk Baladrán, Hana Buddeus, David Čeněk, Vít Klusák, Pavel Sterec, Barbora Kleinhamplová. Moderátor: Vít Havránek.

16. 10. 19:00 Fotograf festival v TD: Dokumentarismus a současné praxe

otevírací doba út-ne 12.00 - 18.00
Dittrichova 9/337, Praha 2
www.tranzitdisplay.cz info@tranzitdisplay.cz
www.tranzit.org 

Licence Creative Commons