english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Kritický klub A2: Jiří Weil

Jiří Weil patří mezi nejpřekládanější české spisovatele 20. století. Přesto mu porevoluční bohemistika nevěnovala tolik pozornosti, jakou by si zasloužil, a velmi často končila u rozborů jeho nejslavnější knihy Život s hvězdou.
Nyní se zdá, že se situace mění a literární vědci i čeští čtenáři začínají znovuobjevovat „raného“ Weila, který meziválečné literární avantgardě zprostředkovával kontakt se sovětskou revoluční tvorbou a pomáhal její metody a poznatky adaptovat v českém kontextu. Vyvrcholením tohoto jeho tvůrčího období je pak jistě kniha Moskva-hranice, která rok před publikováním Návratu ze SSSR Andrého Gidea, přinesla kritiku poměrů ve stalinském Rusku, ale přeneseně i kritiku estetických východisek socialistického realismu, který se tehdejší aparát pokoušel aplikovat na sovětské umění. Kritický klub A2 se bude ptát na příčiny toho, proč Weil první poloviny 20. století stál dosud ve stínu jeho pozdější tvorby, v čem spočívají důvody obnoveného zájmu o tuto část jeho tvorby a v čem zůstává aktuální i pro současnost.

Debaty se zúčastní Pavel Janáček (Ústav pro českou literaturu), Markéta Kittlová (iLiteratura.cz), Pavel Siostrzonek (Analogon). Večer moderuje Jan Bělíček.

Kritický klub A2: Jiří Weil
Úterý 22.9. 19:00

otevírací doba út-ne 12.00 - 18.00
Dittrichova 9/337, Praha 2
www.tranzitdisplay.cz info@tranzitdisplay.cz
www.tranzit.org 

Licence Creative Commons