english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

KKA2 K čemu byl Sjezd spisovatelů?

Na začátku června proběhl Sjezd spisovatelů, který se snažil navázat na předlistopadovou tradici, i když bylo předem patrné, že minimálně jedna zásadní věc se změnila: Spisovatelé už dnes – kromě nich samých – zajímají málokoho.

Dvoudenní setkání, organizované Asociací spisovatelů, vyvolalo mnohé otázky a na některé z nich se s větším časovým odstupem budeme snažit odpovědět. Co ukázal a k čemu byl sjezd spisovatelů? Je česká literatura v krizi, nebo prožívá zlatý věk? Stala se angažovanost v literatuře samozřejmým hlediskem, s nímž je třeba k literatuře přistupovat? Posunul Sjezd někam debatu o současné literatuře a kritice, nebo to bylo jen performativní setkání lidí od literatury, kteří se snaží vyrovnat stím, že ztratili veřejný hlas? Byla přepsána přítomnost? A jak by ono přepisování mělo pokračovat?

Debaty se zúčastní Pavel Janáček (literární historik), Jan Němec (spisovatel a předseda Asociace spisovatelů) a Jiří Peňás (publicista); moderovat ji bude Petr A. Bílek.

24.6. 19:00 KK A2 K čemu byl Sjezd spisovatelů?

Tranzitdisplay / Dittrichova 9/337 / Praha 2
www.advojka.cz / www.itvar.cz /www.tranzitdisplay.cz 

Licence Creative Commons