english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Margarida Mendes: Jak jednáme v dobách neklidu - myšlenky o měřítku, klimatu a kolektivnosti

Jaké je naše chápání planetárního měřítka v době, kdy je naše vnímání hmotných skutečností podmíněno přízračnými algoritmy a dopad našich činností se odkládá? V tento hypotetický moment nové geologické epochy planetární vědy, je nutné přezkoumat dané mechanismy za cílem nového pojednání vztahů mezi subjekty a objekty.

Z antropocentrálního hlediska je vzájemné působení nelidských subjektů určeno proudy, determinujíc rychle se pohybující materiál a strukturální transformace, které postupně proměňují planetu Zemi. I přesto nadnárodní neoliberální režimy reagují na dopad klimatických změn odmítavě a s přezíravým neporozuměním.Jak lze využít kolektivnosti v době klimatických změn a jaké mechanismy mohou pomoci k individuální mobilizaci a komunitnímu jednání?

Od roku 2009 vede Margarida Mendes prostor The Barber Shop v Lisabonu, kde se zaměřuje zejména na program seminářů a rezidencí pro umělecký a filosofický výzkum. Práce Margaridy Mendes se soustředí na přesahy mezi kybernetikou, vědou a experimentálním filmem, zejména pak na proměny v lidském vnímání hmotných skutečností a jejich vlivu na společenské struktury a kulturní produkci. Její kurátorské projekty byly představeny v řadě evropských institucí mezi které se řadí CAC Vilnius, Flat Time House, KIM? Contemporary Art Center, Spike Island Centre of Contemporary Art & Design či Museu de Serralves. Margarida Mendes se také dramaturgický podílí na hudební platformě WATERFALLS.

21.5. 19:00 Margarida Mendes: Jak jednáme v dobách neklidu - myšlenky o měřítku, klimatu a kolektivnosti


Projekt TALKS. Přednáška je organizována Are ve spolupráci s Markétou Starou (Syntax, Lisabon).


TRANZITDISPLAY
Dittrichova 9/337
120 00 Praha 2 CZExternal Links
https://www.facebook.com/events/1601019370110981/

http://syntaxproject.org/

 

Licence Creative Commons