english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Experimentální animace a elektronická literatura: Piotr Marecki a Sławomir Shuty

Projekce:
17.00 (projekce a diskuse v anglickém jazyce)

TRIP, režie Sławomir Shuty
Autor, zablokovaný v psaní svého románu, se rozhodne získat inspiraci chemickou cestou. Díky ní se ocitne v krajině halucinogenních vizí. Nahlédnuté jevy otevřou jeho tvůrčí potenciál, avšak nově získanou imaginaci obývají démoni, s nimiž se spisovatel musí vypořádat. TRIP je metaforou vnitřní cesty kreativního procesu, animovaným průnikem do buddhistického barda, černou komedií o proměně slepých uliček tvořivosti do nového naplnění.

MATRIX, režie Sławomir Shuty
Film je rekonstrukcí slovanského mýtu stvoření světa. Diskuse o slovanském panteonu božstev je kulturní sondou tematizující izolovanost či provázanost Slovanů s tradicemi dalších kmenů, zvláště těch severských. Ve filmu jsou četné odkazy na sibiřský šamanismus a matriarchát. Film se snaží skrze multikulturní symbolismus dát příběhu univerzální humanistický smysl.

Workshop:
18.30 (workshop v anglickém jazyce)

Workshop se věnuje praktickým aspektům animace a experimentální literatury. Lektoři budou sdílet své zkušenosti produkční, tvůrčí i dramaturgické. Během worskhopu získají jeho účastníci rady a tipy potřebné k vytvoření nízkorozpočtového animovaného filmu. Proběhne také diskuse o způsobech propojování literatury a filmového scénáře. Workshop se věnuje i vybraným tématům kulturní produkce, která se v současné době v Polsku dynamicky rozvíjí.Piotr Marecki je teoretikem kultury a médií, pedagogem na Katedře současné kultury na Jagellonské Univerzitě v Krakově. Absolvoval polonistiku a filmovou vědu na Jagellonské univerzitě, je doktorem humanitních věd. Působí jako šéfredaktor časopisu Ha!art (od 1999) a vede stejnojmenné nakladatelství. Organizuje také literární festivaly (Ha!wangarda) a vědecké konference. V centru jeho zájmu stojí především současná literatura ve spojení s novými médii a filmem, stejně jako kulturní výtvory se subverzivním nábojem i digitální díla. Publikoval v řadě sborníků a odborných časopiů. V akademickém roce 2013/2014 působil na Massachusetts Institute of Technology v Cambridge v USA v rámci Fulbright Senior Advanced Scholarship. Přednášel na univerzitách v Tokiu, Bukurešti i USA.

Sławomir Shuty je intermediální umělec: spisovatel, filmový režisér, fotograf, perfomer. Je autorem prvního polského hypertextového románu. Režíroval filmy W drodze (2003), Luna (2005), animaci TRIP (2012) a vydal řadu knih: Nowy Wspaniały Smak (1999), Bełkot (2001), Cukier w normie (2002), Zwał (2004), Produkt Polski (2005), Ruchy (2008), Baton III Taltosz (2012), Jaszczur (2012) i Dziewięćdziesiąte (2013).

20.5. 17:00 Experimentální animace a elektronická literatura: Piotr Marecki a Sławomir Shuty

TRANZITDISPLAY
Dittrichova 9/337
120 00 Praha 2 CZ 

Licence Creative Commons