english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Marxismus dnes

Ve dvacátém století byl marxistický diskurs vůdčím hlasem volajícím po přeměně světa. Platil za hegemona v zemích reálného socialismu, hrál prim v emancipačních hnutích na Západě a měl nezastupitelnou inspirační roli v postkoloniální transformaci zemí Třetího světa. Se zánikem bipolárního světa to vypadalo, že dějiny marxistické myšlení usvědčily přinejlepším z omylu a přinejhorším z přímé zodpovědnosti za zločiny komunistických totalit.

Přesto čtvrt století po té došlo na vlně ekonomické krize k renesanci zájmu o dílo Karla Marxe a jeho následovníků. Jaký je současný stav marxistické teorie? Je možná marxistická praxe v postkomunistických časech? A potřebujeme v dnešní době marxismus? Na tyto a další otázky budeme hledat odpověď v panelové diskuzi Marxismus dnes.

19.2. 19:00 Marxismus dnes


otevírací doba út-ne 12.00 - 18.00
Dittrichova 9/337, Praha 2 

Licence Creative Commons