english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Film druhý: Trinh T.Min-ha Reassemblage (1982, 40 minut)

Reassemblage není jen ve vizuální studií senegalských žen. Stejně důležitá, jako samotné příběhy vyprávěné někdy za pomoci slov, jindy pouze skrze němé záběry či hudební vstupy, je také kritika filmového média. Trinh T. Minh-ha vytvořila alternativní formát etnografického dokumentu. Místo zkoumavého pohledu kamery západního pozorovatele, toužícího po senzacích, nabízí jakési okruhy vizuálních vjemů, které nechtějí přesně definovat představované. Trinh T. Minh-ha ve svých textech zdůrazňuje, že jejím cílem není jednoznačné sdělení určené jasně definované skupině diváků. V množství informací, zvuků, barev a obrazů si každý má mít možnost něco nalézt. Reassemblage je prvním filmem Trinh T. Minh-ha. Natočila ho v Senegalu v době, kdy v Dakaru vyučovala hudební kompozici.

„Trinh T. Min-ha se ve svých pracích pohybuje na hranici dokumentárního a experimentálního filmu. Poeticko-politické příběhy vypráví o ženách, migrantech, lásce, rituálech i o proměně tradiční společnosti ve společnost moderní. Zároveň se však Trinh T. Minh-ha soustřeďuje i na samotné médium filmu, jehož tradiční vlastnosti nenápadně narušuje."


Projekce proběhnou ve dnech 7. 1., 14. 1., 21. 1. a 28. 1. 2015, a to vždy od 19,00

Film druhý: Trinh T.Min-ha Reassemblage (1982, 40 minut)
Středa 14.1. 19:00

Výstava americké filmařky vietnamského původu Trinh T. Minh-ha (tranzitdisplay, 28. 11. 2014 – 15. 2. 2015) a doprovodné programy k této výstavě, jsou součástí dlouhodobého výzkumného projektu FORMER WEST (www.formerwest.org).
Spolufinancováno programem Evropské unie Kreativní Evropa.


Tranzitdisplay / Dittrichova 9/337 / Praha 2
/ www.tranzitdisplay.cz 

Licence Creative Commons