english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Kam směřuje česká literatura?

Kam směřuje česká literatura v posledních pár letech? Voláme po velkém kritikovi, stěžujeme si na nedostatek „velkých textů“, sledujeme nové události na poli literárních institucí a touhu „družit se“. Autoři i kritici se radikalizují, vznikají veřejné debaty o literatuře se společenským přesahem, ale současně se většina debat marginalizuje tím, že jsou přesunuty do prostředí facebooku. Knihy vycházejí v čím dál menším nákladu, ale zároveň si vlastní knihu může vydat téměř každý.

Osm výrazných literárních osobností se v rámci dvou bloků během tří hodin bude snažit probrat řadou témat a vybrat z literárního dění posledních let ty nejpozoruhodnější události, jevy, autory a díla. Otázka na účastníky večera bude znít: Co formuje současnou literaturu? Co přetrvá a co nesmí chybět v budoucím kánonu?

18:00 – 19:30 Poezie
19:30 – 21:00 Próza

Básnického bloku (18:00 – 19:30) se zúčastní Olga Stehlíková, Simona Martínková-Racková a Ondřej Buddeus, moderovat bude Jakub Řehák
Prozaického bloku (19:30 – 21:00) se zúčastní Eva Klíčová, Jiří Zizler a Roman Kanda, moderovat bude Petr A. Bílek

16. 12. 18:00 Kam směřuje česká literatura?

Tranzitdisplay / Dittrichova 9/337 / Praha 2
www.advojka.cz / www.tranzitdisplay.cz 

Licence Creative Commons