english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Kritický klub A2:Jak vydávat světovou literaturu?

Nakladatelské edice moderní světové prózy nabízejí čtenářům vítanou pomůcku při orientaci na knižním trhu: v mnohdy nepřehledné záplavě nových titulů poskytují – nebo by alespoň měly a chtěly – určitou garanci kvality a zajímavosti.

Jak si ale dnešní projekty stojí v porovnání s nyní už klasickými projekty typu odeonské Světové četby? Jaké role by vlastně měla taková překladová řada dnes přejímat? A jak se na tyto řady a jejich funkci dívají sami jejich editoři? Jakými kritérii se řídí při volbě titulů? Jak při profilování a rozvíjení řad uvažují?

O těchto i mnohých dalších otázkách přijdou 2. prosince do Kritického klubu A2 diskutovat Martina Mašínová (Plus, edice Pestrá řada), Tomáš Dimter (Mladá fronta), Jindřich Jůzl (Odeon, Světová knihovna) a Martin Svoboda (Argo, AAA – edice anglo-amerických autorů). Moderátorem večera bude Pavel Kořínek (Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.).

2. 12. od 19:00 Kritický klub kulturního čtrnáctideníku A2:
Jak vydávat světovou literaturu?

Tranzitdisplay / Dittrichova 9/337 / Praha 2
www.advojka.cz / www.tranzitdisplay.cz 

Licence Creative Commons