english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Jaime Vindel

Autor uvádí: „Jako jeden z členů mezinárodní platformy pro práci, myšlení a kolektivní vnímání Southern Conceptualisms Network, založené na konci roku 2007 mezinárodní skupinou znepokojených badatelů, cítím potřebu politicky zasahovat do procesů používaných k neutralizaci kritického potenciálu řady konceptuálních praktik, které se v umění Latinské Ameriky rodily od 60. let.

Věříme, že stejně jako v případě jiných emancipačních projektů byl rozvratný potenciál konceptualismu v Latinské Americe potlačen přičiněním státu. Pokusy znovu aktivovat tento rušivý potenciál byly průběžně mařeny nejrůznějšími mechanismy: očkováním kolektivní paměti státním aparátem, defenzivním zapomínáním občanskou společností, depolarizací subjektivit v jejich nových rolích v neoliberálních ekonomikách, estetizací alternativní kultury atd. Ani po třiceti letech od rozšíření diktátorských režimů ve velké části Latinské Ameriky nepřestávají jejich traumatizující účinky dusit inteligentní život latinskoamerické společnosti a blokují i poetický a politický potenciál jejích prožitků.

Přednáška se pokusí reaktivovat tento kritický potenciál. Hlavním cílem bude oživit smyslovou paměť těchto prožitků a hledat společné prvky a rozdíly mezi jihoamerickými a východoevropskými zkušenostmi s konceptualismem.“

11.11. 19:00 Jaime Vindel

---
tranzitdisplay
otevírací doba út-ne 12.00 - 18.00
Dittrichova 9/337, Praha 2 

Licence Creative Commons