english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

KKA2 Kdo dnes (ne)úkoluje spisovatele?

Tematické číslo A2 s názvem Soumrak literární kritiky, na nějž bude diskuze volně navazovat, se zamýšlelo nad současností a budoucností kulturní publicistiky. Současní nakladatelé tvrdí, že pozitivní či negativní recenze na jejich díla nemají na prodej knih žádný vliv.

Z osobnosti jistého společenského vlivu se dnešní literární kritik stal strojem na produkování textů, které postrádají barvu i zápach. Odborná veřejnost si stěžuje na upadající úroveň reflexe knižní produkce a volá po větší erudici novinářů. Spočívá však problém soumraku literární kritiky právě v tom? Literární kritiku zásadním způsobem proměnila digitální revoluce webu 2.0. Sledujeme postupnou demokratizaci přístupu ke kulturním hodnotám, ale i demokratizaci estetického vkusu.

Máme se tedy literární kritiky jednou pro vždy vzdát? Diskutovat budou Karel Piorecký (Ústav pro českou literaturu AV ČR), Lukáš Novosad (Echo24.cz) a další.
Moderátorem bude redaktor A2 Jan Bělíček.

5.11. 19:00 KKA2 Kdo dnes (ne)úkoluje spisovatele?
---
tranzitdisplay
otevírací doba út-ne 12.00 - 18.00
Dittrichova 9/337, Praha 2 

Licence Creative Commons