english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Radosti networkingu: kurátorské setkání v Praze

Jedním z největších problémů mladých kurátorů a umělců je nedostatek příležitostí k mezinárodní propagaci vlastních projektů. Přímým důsledkem je soustředění na lokální úroveň. Taková tendence však vede k vytvoření uskupení zohledňujícím pouze lokální dění.

Odborníci na současné umění mají tak sice vynikající znalost jejích bezprostředního okolí. Jejich projekty, výstavy, práce či akce jsou tak mezinárodnímu publiku i přes své nemalé kvality takřka neznámé.

Panelová diskuze konaná 26. září v Tranzitdisplay, organizované Critics's and Curators' Programme ve spolupráci s Curators' Network, se zaměří nejen na popsanou situaci, nýbrž se bude zabývat i rolemi a podobami networkingu, mezinárodní spolupráce a partnerství v rámci současného umění. Účastníci debaty se zúčastní kurátoři z Rakouska, České republiky, Maďarska, Španělska a Rumunska.

26.9. 19:00 Radosti networkingu: kurátorské setkání v Praze

tranzitdisplay
otevírací doba út-ne 12.00 - 18.00
Dittrichova 9/337, Praha 2 

Licence Creative Commons