english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

a me

Můj jazyk, můj pohyb vzniká až v dialogu s tebou / s nimi / s tím: já je vztah. Inscenace na pomezí pohybového umění, současné hudby, literatury a typografie.

"a me" překládá do hudebního a pohybového prostoru otázky individuality, jejích proměn, nestability, uplývání, těkavosti, přizpůsobivosti, jedinečnosti. Samostatné představení je završením původně literárního konceptu a me (2012/3/4) a bude jeho uvedením současně v digitální, knižní a inscenační podobě.

Multimediální inscenace a me se opírá o vizuální a konceptuální texty Ondřeje Buddeuse z knihy a me (nějaké já, 2012/2014), která byla výslednicí participačního literárního projektu uskutečněného v rámci festivalu Steirischer Herbst v roce 2012. „Můžeš mi říct, kdo jsi?“ byla otázka, s níž se autor obracel na náhodně vybrané účastníky festivalu, hledal společný jazyk jejich odpovědí a rozvíjel ho, manipuloval a rozšiřoval. 4. září bude kniha a její internetový protějšek uveden zároveň s premiérou stejnojmenné pohybové inscenace a me v prostoru tranzitdisplay. Scénické realizace představení se ujal Aleš Čermák, pohybovou interpretaci převzal performer a mim Radim Vizváry. Hudbu k představení složil Matouš Hejl a Kryštof Pešek se ujal programové realizace vizuální složky. Typodesign a typografický vizuál představení připravilo studio MÜTANTA.

Celý literární koncept se vyvíjel několik let: původní galerijní projekt zkoumal literárními prostředky hlas a individualitu jednotlivce v podmínkách polyglosie řečové komunikace a jeho prvním výstupem byla prostorová instalace textů v galerii v rámci výstavy Adaptation (Graz, 2012, kurátoři: Vít Havránek, Zbyněk Baladrán). Po ní následovala autorská adaptace grafickými umělci sdruženými ve studiu MÜTANTA (Jaromír Skácel, Richard Rozhoň a Jakub Samek), kteří tematiku individuality vložili mezi fyzické médium (knihu) a médium virtuálního světa (internet). Básnický text, který stojí v základu inscenace, rozvíjí dynamiku a fragmentárnost jazyka: nabízí se ale i jako model pro jazyk hudební či pohybový. Připravovaná inscenace a me autorsky znovu uchopuje zkoumání individuality, které započalo zdánlivě jednoduchou otázkou „Kdo jsi?“, a převádí ho zpět do smyslového světa – mezi hlas, zvuk a tělo. Zároveň představuje završení celého procesu a me a otázky, s nimiž původní literární koncept vznikal, přebírá z média textu do prostoru hudebního a fyzického díla a uvádí je do nových souřadnic.

Poděkování/podpořili: tranzitdisplay Prague, Steirischer Herbst, Věra Krejčová, Vít Havránek, Zbyněk Baladrán, Hana Buddeus, Tereza Novická, Tereza Stejskalová

-------

Radim Vizváry (*1979) je performer a mim, do jeho umělecké činnosti patří vedle interpretace i autorství, dramaturgie, režie a choreografie v oboru mimického divadla. Řídí mezinárodní festival Mime Fest, spoluzaložil mezinárodně úspěšný divadelní soubor Tantehorse, je uměleckým šéfem souboru Mime Prague a Tichá opera a úzce spolupracuje se souborem Teatr Novogo Fronta. Doma i v zahraničí vede master classes nebo workshopy na prestižních školách a festivalech. Je držitelem mezinárodní ceny Perla za herecký výkon a mnoha dalších ocenění v EU nebo USA.

Matouš Hejl (*1989) je skladatel, klavírista a producent. Studuje skladbu na pražské HAMU, studoval na Berklee College of Music v Bostonu a na Konzervatoři Jaroslava Ježka. Vedle vlastní tvorby se jako skladatel, performer nebo zvukový designér často podílí na kolaborativních projektech v oblasti divadla, audio-vizuálního umění či tance a pantomimy.

Aleš Čermák (*1984) je autor, režisér, editor a zakladatel nakladatelství Ausdruck Books. Absolvoval pražskou AVU a semestrální stáž na Cooper Union School of Art v New Yorku. Pro jeho tvorbu je klíčová práce s textem jako s angažovaným protipólem žité skutečnosti. Vytváří publikace, výstavní a dramatické situace, které se zabývají aspekty globalizovaných sociopolitických podmínek a jejich vztahem k jednotlivci nebo komunitě. V roce 2014 je finalistou Ceny Jindřicha Chalupeckého. K jeho nedávným projektům patří pětidílná inscenace Občan a věc, svou práci představil v českém i mezinárodním kontextu (Bienále fotografie a vizuálního umění v Liége, Muzeum současnného umění Taipei ad.)

Ondřej Buddeus (*1984) je autor, překladatel, editor, studoval na FFUK a Univerzitě v Oslo. Vydal 4 autorské knížky, vedl česko-slovenský časopis pro současnou poezii Psí víno a organizačně a dramaturgicky se podílel na řadě literárních akcí (mj. na mezinárodním Pražském Microfestivalu). Často spolupracuje s umělci z jiných oborů. Za dětskou knížku Hlava v hlavě (spolu s výtvarníkem Davidem Böhmem, 2014) získal např. cenu Magnesia Litera, za básnickou knihu rorýsy pak Cenu Jiřího Ortena (2013). Pracuje s pojmem poezie v tzv. rozšířeném poli, tedy v zónách na hranici performance, výtvarného umění, hudby. Jeho texty byly přeloženy do angličtiny, němčiny, polštiny, velštiny ad.

Studio MÜTANTA (Jaromír Skácel, Richard Rozhoň): www.mutanta.com

Režie, scénická realizace: Aleš Čermák
Pohybová performance: Radim Vizváry
Hudba, dirigent, programming: Matouš Hejl
Zpěv: Magdaléna Malá, Katarína Mikšíková, Zdeňka Erlebachová
Libreto/text, kniha: Ondřej Buddeus
Vizuál, programming: Kryštof Pešek
Typodesign, knižní koncept: MÜTANTA


4. a 5.9. 19:00 „a me“

tranzitdisplay
otevírací doba út-ne 12.00 - 18.00
Dittrichova 9/337, Praha 2 

Licence Creative Commons