english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Vzdělání jako obecně sdílený statek a všeobecný základní příjem

První panel: Vzdělání jako obecně sdílený statek

V prvním panelu se budeme zabývat vzděláním jako obecně sdíleným statkem (v historické perspektivě, i v jeho současném stavu). Bude položena otázka, jak pojem obecně sdíleného statku napomáhá čelit postupné komodifikaci vzdělávacích systémů.

Řečníci: Stanislav Holubec (pedagog a sociolog), Stanislav Štech (vysokoškolský pedagog a prorektor UK)

Druhý panel: Obecně sdílené statky a všeobecný základní příjem

V druhém panelu se bude srovnávat koncepce obecně sdílených statků a myšlenky všeobecného základního příjmu. Jaké jsou jejich přednosti a nedostatky? Jsou vzájemně slučitelné? Jak je lze politicky uplatnit?

Řečníce a řečnice: Jakub Horňáček (sociolog a novinář), Martin Brabec (MDA a aktivista iniciativy za všeobecný základní příjem), Ondřej Štěch (aktivista iniciativy za všeobecný základní příjem) , Miluše Kotišová (aktivistka iniciativy za všeobecný základní příjem)

26.6. 18:00 Vzdělání jako obecně sdílený statek a všeobecný základní příjem

Pořádá SOK - sdružení pro levicovou teorii

tranzitdisplay
Dittrichova 9, Praha 

Licence Creative Commons