english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

KK A2 Romská literatura

Je romská literatura pouhým aktivistickým konstruktem, který by se měl vtělit do českého kánonu, anebo je natolik specifická a životaschopná, že si obhájí samostatnou existenci coby malá literatura? Je definovaná svými autory, svým tématem, nebo obojím?

Má romština budoucnost coby literární jazyk? Do jaké míry jsou čeští překladatelé, editoři a vykladači romského psaní nezbytní pro jeho recepci u majoritních čtenářů, a nepřišel už čas se jich zbavit? O těchto a podobných otázkách si promluví romistka a hungaristka Adéla Gálová se svými hosty, básnířkou a prozaičkou Renátou Berkyovou, básníkem Martinem Oláhem a romistkou Karolínou Ryvolovou.

12.6. 19:00 KK A2 Romská literatura

tranzitdisplay
Dittrichova 9/337, Praha 2 

Licence Creative Commons