english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Konference SOK

Cílem konference je seznámit akademickou i laickou veřejnost s fenoménem obecně sdílených statků (Commons) a procesy utváření obecně sdílených statků (Commoning), které jsou protipólem komodifikovaných statků a společenských vztahů. Mohou se tyto statky stát základem společnosti, která překročí rámec kapitalismu?


První panel (cca 10 – 12:30)
a) Historicko-antropologický úvod do problematiky (přírodní národy, občiny, ekonomika a první ohrazování - tj. původní akumulace) - Ondřej Lánský

b) Nové ohrazování (Programy strukturální adaptace, genové patenty, privatizace vody a dalších přírodních zdrojů …) - Arnošt Novák (FHS)

c) Městské commons a jejich obrana – Michaela Pixová (Prague Watch)

d) Squatting jako forma commoning – histori squattingu v ČR a ve světě – Lenka Kužvartová

Druhý panel (cca 13:15 – 16:00)

a) E. Ostrom a správa enviromentálních obecně sdílených statků

b) Reprodukční commons a jejich obrana – Jitka Kolářová (Gender studies)

c) Družstevnictví jako proces commoning - Ilona Švihlíková (Alternativa Zdola)

d) Třídní boj jako proces commoning (strategie a taktika), vize samosprávné komunistické společnosti (Jakub Horňáček)
Workshop o kulturních commons v režii A2 (cca 16:20 – 19:30) Kultura na internetu

4.6. 10:00 - 22:00 Konference SOK

tranzitdisplay
Dittrichova 9/337, Praha 2 

Licence Creative Commons