english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Solidarita napříč hranicemi – budování demokracie zdola: Promítání s diskusí

Bosna a Hercegovina, Řecko, Španělsko. Různé projevy ekonomické krize, různé formy reakcí postižených obyvatel. Privatizace veřejného prostoru, údajně nezbytná úsporná opatření, destrukce sociálního státu jdoucí ruku v ruce s obviňováním imigrantů na jedné straně a proti tomu solidarita, sebe organizace, vzájemná pomoc a masové protesty na straně druhé.

Jak se v různých částech Evropy projevuje ekonomická krize? Jak s tím souvisí Evropská centrální banka? A co je to hnutí Blockupy a co požaduje? Přijďte shlédnout tři krátké dokumentární filmy, seznámit se se souvislostmi krize a neoliberálních politik centrálních evropských institucí a diskutovat o možných způsobech řešení.

To vše v rámci Evropských akčních dní hnutí Blockupy, k nimž se touto akcí připojuje Iniciativa Ne Rasismu!, která večer pořádá.

Promítnuty budou tři dokumenty z produkce webu Global Upri-sings:
Bosna a Hercegovina na jaře (Bosnia and Herzegovina in Spring, 15 min.)
Odložená budoucnost (Future Suspended, 35 min.)
Střípky Madridu (Pieces of Madrid, 18 min.)
Všechny filmy jsou opatřeny českými titulky.

22.5. 19:00 Solidarita napříč hranicemi – budování demokracie zdola: Promítání s diskusí

Více informací naleznete na stránkách nerasismu.cz.

tranzitdisplay
Dittrichova 9/337, Praha 2 

Licence Creative Commons