english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Kritický klub A2: Tragický konec Obce spisovatelů. Potřebuje literární život novou infrastrukturu?

Organizace Obec spisovatelů prochází několik posledních let největší krizí od svého vzniku v roce 1989. Panelová diskuze chce hledat příčiny dnešního stavu a také nastínit možné budoucí scénáře fungování této organizace.

Na pozadí problematiky Obce spisovatelů však budeme zjišťovat, jestli by oživení profesních spolků mohlo zlepšit literární produkci v ČR. Potýkáme se totiž, v důsledku historického zatížení, se skepsí vůči podobným institucím, přestože by mohly zlepšit pracovní podmínky literátů.

Diskuzi moderuje Jan Bělíček.

22.4. 19:00 Kritický klub A2: Tragický konec Obce spisovatelů. Potřebuje literární život novou infrastrukturu?

tranzitdisplay
Dittrichova 9/337, Praha 2 

Licence Creative Commons