english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Zpráva o konstrukci vesmírného modulu (diskuse o výstavě „Report on the Construction of a Spaceship Module“, New Museum HUB, N.Y.)

Referát, projekce a diskuse o výstavě „Report on the Construction of a Spaceship Module“, která se koná v New Museum HUB v New Yorku. Výstava je alegorickou instalací vybraných uměleckých prací, archívů a aktivit iniciativy tranzit z deseti let její existence (kurátoři: Vít Havránek, Dora Hégyi, Georg Schoellhammer, instalace: Zbyněk Baladrán).

Výstavní model vesmírného modulu zastupuje nevyhnutelnost kurátorské i institucionální formy reprezentace při koncipování a organizaci výstavy, která prezentuje umělecké práce vybrané napříč nehomogenními teritorii, generacemi, kulturami, osobními příběhy i časy.

Účastníci panelové diskuze: Zbyněk Baladrán, Lauren Cornell (skype), Vít Havránek, Tomáš Pospiszyl a další.

27.3. 19:00 Zpráva o konstrukci vesmírného modulu (diskuse o výstavě „Report on the Construction of a Spaceship Module“, New Museum HUB, N.Y.)

tranzitdisplay
Dittrichova 9/337, Praha 2 

Licence Creative Commons