english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Přednáška o projektu ATLA(S)NOW : Angelo Bellobono, Adam Vačkář and Alessandro Facente

Diskuze mezi umělci Angelo Bellobono, Adamem Vačkářem a kurátorem Alessandro Facente. Představí projekt v Maroku v pohoří Atlas Atla(s)now od jeho vzniku až po současné aktivity.

Diskuze začne představením starších rezidenčních pobytů umělců Angelo Bellobono a Adrea Naccirarriti. Zaměří se rezidenci Adama Vačkáře v lednu 2014 v pohoří Atlas, založené na problematice znečištění životního prostředí plastovým odpadem a na Vačkářovo téma “tranzitivních a participačních objektů”. Dojde k představení rezidenčního pobytu Marockého lyžařského instruktora Id Ali Brahim v Itálii a jeho lyžařský trénink a na konec představení projektu Atla(s)now bus, projekt autobusu posilující geopolitické spojení mezi pohořím Atlas a 5 Marrakech Biennale 2014.


Atla(s)now je relační a komunitárně angažovaný projekt uměleckých rezidencí, kde jsou umělci pozváni aby připravili site-specific projekt a workshop, společně s lokální komunitou, používaje místních zdrojů a místní pracovní síly k vytvoření prvního Atlas Spread Out Museum (rozprostřeného muzea). To obnáší umělecké workshopy a trénink a výuku pro místní instruktory a horské průvodce, rozšiřování jejich kompetencí a znalostí a ekonomickou pomoc malým subjektům (ekonomický profit je v Maroku hodně centralizovaný). Umělci pracují společně s kurátorem Alessanro Facente, který neustále monitoruje umělecký proces a kriticky usměrňuje jeho kroky a dokumentuje celý umělecký proces.

Debatu podpořil Italský kulturní institut v Praze.

Atla(s)now existuje díky laskavé podpoře těchto institucí:
- Nando Peretti Foundation: www.nandoperettifound.org
- Kasbah du Toubkal: www.kasbahdutoubkal.com
- Mountain Propre: www.mountainpropre.org
- Esav Marrakech: www.esavmarrakech.com

Přednáška o projektu ATLA(S)NOW : Angelo Bellobono, Adam Vačkář and Alessandro Facente
Středa 12.3. 19:00

tranzitdisplay
Dittrichova 9/337, Praha 2 

Licence Creative Commons